Interpretacyjne i prawne problemy definicji i statusu migrantów środowiskowych

Piotr Krajewski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Zmiany klimatyczne i środowiskowe stwarzają przede wszystkim szereg uciążliwości egzystencjalnych. Są m.in. przyczyną masowego przemieszczania się ludzi w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia i źródeł utrzymania. Stwarzają jednak niemałe problemy natury prawnej, a z nimi politycznej, społecznej i organizacyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych trudności w prawnym zdefiniowaniu uchodźców (migrantów) środowiskowych, a więc określeniu ich statusu i zakresu możliwej ochrony. Chodzi zatem o wskazanie i poddanie pod dyskusję przyczyn „oporu” państw i społeczności międzynarodowej przed czynnym (legislacyjnym) reagowaniem na rosnącą falę migracji środowiskowej.


Słowa kluczowe:

prawo międzynarodowe, migracje środowiskowe, zmiany środowiskowe, status uchodźcy


EM-DAT The International Disaster Database, http://www.emdat.be/disaster-list.   Google Scholar

Global Commission on International Migration, Migration in an Interconnected World, New directions for action, Report of the Global Commission on International Migration 2005, https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_research/gcim/GCIM_Report_Complete.pdf.   Google Scholar

International Federation of The Red Cross and Red Societies, World Disasters Report, 1999.   Google Scholar

International Organization for Migration (IOM), Raport „Migracje i środowisko”, http://www.jsto.org/stable/2547462?seq=2.   Google Scholar

World Disasters Report 1999: Report predicts decade of super-disasters, https://gfmc.online/media/2003/news_25061999.html.   Google Scholar

El-Hinnawi E., Environmental Refugees, UNEP, Nairobi 1985.   Google Scholar

Groszkowska K., Migracje klimatyczne, „Infos” 2020, nr 12(278), http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/B21188CE33077118C12585F8003DC658/$file/Infos_278.pdf.   Google Scholar

Kibreab G., Refugees and Development in Africa. The Case of Eritrea, The Red Sea Press, 1977.   Google Scholar

Krajewski P., K. Groszkowska, Environmental migration in international law and politics (Problematyka migracji klimatycznych w polityce i prawie międzynarodowym), „Journal of Modern Science” 2018, t. 1(36).   Google Scholar

Krajewski P., Climatic Migrations – Consequences of Upsetting Environmental Balance and a of Flaws in Human Protection by International, „Problemy Ekorozwoju” 2017, vol. 12, no 1.   Google Scholar

Myers N., Environmental Exodus: An Emergent Crisisin the Global Arena, Climate Institute, Washington DC, 1995.   Google Scholar

Myers N., Environmental Refugees in a Globally Warmed World: Estimating the scope of what could well become a prominent international, „BioScience”, 1993 nr 43, https://doi.org/10.2307/1312319.   Google Scholar

Olson M.E., Refugees as a Special Case of Population Redistribution, [w:] L.A.P. Gosling, L.Y.C. Lim (eds.), Population Redistribution: Patterns, Policies and Prospects, UN Fund for Population Activities, New York 1979.   Google Scholar

Siwior P., Prawa człowieka a zmiany klimatu – perspektywa Organizacji Narodów Zjednoczonych, „Studia Prawnoustrojowe” 2021, nr 51.   Google Scholar

Suhrke A., Environmental degradation and population flows, „Journal of International Affairs” 1994.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Krajewski, P. (2021). Interpretacyjne i prawne problemy definicji i statusu migrantów środowiskowych. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7178

Piotr Krajewski 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie