Эволюция „ кожаной куртки ” в романах Бориса Пильняка 20-х годов

Aleksandra Zywert

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuAbstrakt

------------------
Письма Бориса Пильняка В.С. Миролюбову и Д.А. Лутохину (публикация Н.Ю. Грякаловой). Русская литература (1989)2.

Korpała-Kirszak E.: Wczesna proza radziecka wobec tradycji epiki średniowiecznej (na przykładzie opowieści Aleksandra M ałyszkina Upadek Dairu). W: Literatura rosyjska wobec tradycji kulturowych. Pod red. S. Poręby. Katowice 1982.

Пильняк Б.: Голый год. W: Б. Пильняк: Избранные произведения. Москва 1971.

Пильняк Б.: Машины и волки. Ленинград 1925.

Хмара B.: Эстетический идеал и творчество. Монография. Москва 1983.

Zywert A.: Pilniakowska koncepcja ideału życia człowieka. Próba analizy. Studia Rossica Posnaniensia (1996)27: 123-128.

Sałajczyk J.: Funkcje tropów w prozie ornamentalnej (na przykładzie rosyjskiej literatury radzieckiej). Slavia Orientalis (1975)2.

Faryno J.: Введение в литературоведение. Wstęp do literaturoznawstwa. Wyd.2 poszerzone i zmienione. Warszawa 1991, c. 171-179.

Opublikowane
2001-12-01

Cited By /
Share

Zywert, A. (2001). Эволюция „ кожаной куртки ” в романах Бориса Пильняка 20-х годов. Acta Neophilologica, (III), 309–315. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1590

Aleksandra Zywert 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu