EUGENIUSZ IWANIEC – INICJATOR BADAŃ, ZNAWCA I INTERPRETATOR DZIEJÓW, KULTURY ORAZ MYŚLI RELIGIJNEJ STAROOBRZĘDOWCÓW

Joanna Orzechowska

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

In 2016 Professor Eugeniusz Iwaniec is celebrating his 85th birthday. The article
presents main stages in his professional academic career, as well as popularising and
organisational activities. Thanks to numerous publications, conference presentations,
lectures, organising photographic exhibitions and providing advice to other academics
Eugeniusz Iwaniec is known in the Polish academic world as a renowned expert on history
and culture of the Old Believers in Poland. His scientific, teaching and organisational
work has been distinguished with many medals from ministers or awarded on behalf
of the Polish state.


Słowa kluczowe:

Eugeniusz Iwaniec, 85th anniversary, culture and writings of Masurian Old Believers, photography exhibitions


Adamczewska Genowefa. 2016. Najważniejsze – zaufanie. W: Oblicza chrześcijaństwa
wschodniego. Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Iwańca w osiemdziesięciopięciolecie
urodzin. Red. Pastuszewski S., Snarski K. Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy
„ŚWIADECTWO”: 207-210.

Bachliński Wojciech. 2016. Osiągnięcia i pasje profesora. W: Oblicza chrześcijaństwa
wschodniego. Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Iwańca w osiemdziesięciopięciolecie
urodzin. Red. Pastuszewski S., Snarski K. Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy
„ŚWIADECTWO”: 211-213.

Grzybowski Stefan. 2016. O Eugeniuszu Iwańcu. W: Oblicza chrześcijaństwa wschodniego.
Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Iwańca w osiemdziesięciopięciolecie
urodzin. Red. Pastuszewski S., Snarski K. Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy
„ŚWIADECTWO”: 214-215.

Iwaniec Eugeniusz. 1977. Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX
w. Białystok.

Iwaniec Eugeniusz 2001. Droga Konstantyna Gołubowa od starowierstwa do prawosławia.
Karty z dziejów duchowości rosyjskiej w drugiej połowie XIX wieku. Białystok.

Krześniak Leszek Marek. 2016. Polska Fundacja Kościuszkowska dziękuje… W: Oblicza
chrześcijaństwa wschodniego. Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Iwańca
w osiemdziesięciopięciolecie urodzin. Red. Pastuszewski S., Snarski K. Bydgoszcz:
Instytut Wydawniczy „ŚWIADECTWO”: 216-217.

Oblicza chrześcijaństwa wschodniego. Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Iwańca
w osiemdziesięciopięciolecie urodzin. 2016. Red. Pastuszewski S., Snarski K. Bydgoszcz:
Instytut Wydawniczy „ŚWIADECTWO”.

Orzechowska Joanna. 2009. Орнаментика книг Войновского монастыря. К вопросу
о времени и месте издания. „Acta Neophilologica” XI: 5-20.

Orzechowska Joanna. 2010. Экстралингвистические компоненты поминального
дискурса (на материале старообрядческого Войновского синодика. „Acta Neophilologica”
XII: 17-26.

Orzechowska Joanna. 2011. Контент-анализ текста Войновского синодика. „Acta
Neophilologica” XIII: 113-134.

Orzechowska Joanna. 2012. Функция конфессиональной дифференциации религи-
озного дискурса старообрядцев (на материале Войновского синодика). „Acta
Neophilologica” XIV (1): 129-137.

Orzechowska Joanna. 2013. Традиции обучения церковнославянскому языку в азбу-
ках из коллекции Войновского монастыря. „Acta Neophilologica” XV/1: 177-124.

Pociechina Helena. 2011. Проблемы исследования памятников старообрядческой
письменности. „Acta Neophilologica” XIII: 135-143.

Pociechina Helena, Wiśniewska Natalia. 2013. Cодержание таинства покаяния
в свете современного права (по материалам старообрядческой рукописи). „Acta
Neophilologica” XV (1): 325-333.

Snarski Krzysztof. 2016. Eugeniusz Iwaniec – badacz historii i kultury duchowej
i materialnej staroobrzędowców, W: Oblicza chrześcijaństwa wschodniego. Księga
pamiątkowa Profesora Eugeniusza Iwańca w osiemdziesięciopięciolecie urodzin.
Red. Pastuszewski S., Snarski K. Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy „ŚWIADECTWO”:
15-26.

Tokarewicz Anna. 2013. Некоторые особенности языковой личности старообрядца,
„Acta Neophilologica” XV (1): 217-226.
Pobierz


Opublikowane
2016-12-01

Cited By /
Share

Orzechowska, J. (2016). EUGENIUSZ IWANIEC – INICJATOR BADAŃ, ZNAWCA I INTERPRETATOR DZIEJÓW, KULTURY ORAZ MYŚLI RELIGIJNEJ STAROOBRZĘDOWCÓW. Acta Neophilologica, 2(XVIII), 249–253. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/713

Joanna Orzechowska 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>