Czasopismo „Forum Teologiczne” [ISBN 1641-1196; eISSN 2450-0836; DOI: 10.31648/ft] jest rocznikiem naukowym wydawanym na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Polska), od roku 2000. Są w nim publikowane artykuły naukowe z dyscyplin naukowych: teologia, historia, prawo kanoniczne i innych, które wchodzą w dialog z teologią. Artykuły są recenzowane przez specjalistów, recenzje są podwójnie ślepe. 

W każdym numerze znajdują się trzy bloki:
ROZPRAWY I ARTYKUŁY (opracowania monograficzne z zakresu teologii lub innych nauk na wybrany temat). Artykuły są publikowane w języku polskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim oraz niemieckim.
TEKSTY (jest to zazwyczaj jeszcze niepublikowane tłumaczenie tekstu obcojęzycznego lub źródła polskojęzycznego, np. historycznego tekstu wraz z krótkim objaśnieniem, a także komunikaty)
RECENZJE, OMÓWIENIA, SPRAWOZDANIA (analiza i ocena nowych wydawnictw; sprawozdania z kongresów i sympozjów).

Czasopismo jest indeksowane w bazach:
CEJSH, CEEOL, ERIH Plus, BazHum, IndexCopernicus, DOAJ

ISSN: 1641-1196 (Print) ISSN: 2450-0836 (Online)

licencja          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • BazHum(2000-2015)
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities(2011-)
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library(2012-)
  • IC Journals Master List
  • ERIH Plus
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • DOAJ

MNISW
20 (2019)

Pobieranie

Pełny numer