RECENZENCI

22(2021)

 • Dr. Stefan M. Attard (Faculty of Theology, University of Malta, Italy)
 • Prof. Grzegorz Barth (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • Dr. Jose Maria Berlanga (Universidad San Damaso, Madrid, España)
 • Prof. Oleksandr Bilash (Uzhhorod National University, Ukraine)
 • Dr Tomasz Bondzio (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej, Polska)
 • Prof. Janusz Bujak (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 • Prof. Martín Carbajo-Núñez OFM (Pontifical University Antonianum, Rome, Italy)
 • Dr. Lionel Chircop (School at St Aloysius College Sixth Form, Malta, Italy)
 • Prof. Leonarda Dacewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 • Prof. Eileen Fitzgerald (Facultad de Teología “San Pablo”, Cochabamba, Bolivia)
 • Dr. Anton ten Klooster (Tilburg University, Nedelands)
 • Dr. dr. Zdzisław Kunicki (UWM w Olsztynie, Polska)
 • Prof. Zdzisław Kupisiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • Prof. Janusz Lemański (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 • Prof. Miloš Lichner, D.Th. (Trnava University in Trnava)
 • Prof. Krzysztof Marcyński SAC (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska)
 • Prof. Jacenty Mastej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • Prof. Jarosław Merecki (The Pontifical Institute for Marriage and Family, Vatican City)
 • Prof. Dr. Josef Römelt (Universität Erfurt - Uni Erfurt, Germany)
 • Dr. Józef Smyksy (Facultad de Teología “San Pablo”, Cochabamba, Bolivia)
 • Prof. Zbigniew Suchecki (Pontifical University Antonianum, Rome, Italy)
 • Dr. Paweł Tarasiewicz (Adler-Aquinas Institute, Colorado Springs, USA)
 • Dr. Krzysztof Trębski (Trnavská Univerzita v Trnave, Bratislava, Slovensko)
 • Prof. Antonio Viana Tomé (Universidad de Navarra. Facultad de derecho Canónico, España)
 • Prof. Zbigniew Wesołowski SVD (Monumenta Serica Institute, Sankt Agustin, Germany)
 • Dr. Tadeusz Zadorożny (Holy Apostles College and Seminary Cromwell, Connecticut, USA)

21(2020)

dr Piotr Adamek SVD [Fu Jen University, Taipei (Taiwan)]

dr Karl Heinz Arenz [Universidade Federal do Pará (Brazil)]

dr hab. Wiesław Block OFMCap. [Pontificia Università “Antonianum”, Roma (Italia)]

dr hab. Anna Weronika Brzezińska [Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)]

prof. dr hab. Sławomir Buryła [Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Polska)]

Prof. dr. Martín Carbajo Núñez OFM [FST – University of San Diego, California (USA)]

dr Jerzy Duda [Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach (Polska)]

prof. dr Frank Ewerszumrode OP [Universität Flensburg (Deutschland)]

dr Eileen FitzGerald [Facultad de Teología “San Pablo”, Cochabamba (Bolivia)]

prof. dr Pál Ottó Harsányi OFM [Pontificia Università “Antonianum”, Roma (Italia)]

prof. dr hab. Edward Jarmoch [Uniwersytet Przyrodniczo-Humanisyczny w Siedlcach (Polska)]

Susanne Jennings [St Edmund’s College – University of Cambridge (England)]

dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)]

dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO [Uniwersytet Opolski (Polska)]

dr Zoja Kuca [Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego (Polska)]

dr hab. Zdzisław Kupisiński [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)]

dr hab. Jarosław Merecki SDS [Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Roma (Italia)]

dr Joanna Narczyńska [Sąd Apelacyjny w Katowicach (Polska)]

dr hab. Tomasz Nawracała, prof. UAM [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)]

prof. dr hab. Leon Nieścior [Uniwersytet Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)]

dr Andriy Oliynyk CSsR [Ukrainian Catholic University, Lviv (Ukraine)]

prof. dr Lluis Oviedo OFM [Pontificia Università “Antonianum”, Roma (Italia)]

dr hab. Michał Paluch OP [Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino “Angelicum”, Roma (Italia)]

prof. dr hab. Dariusz Piwowarczyk SVD [Philosopchisch-Theologische Hochschule SVD, Sankt Augustin (Deutschland)]

prof. UAM dr hab. Paweł Podeszwa [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)]

prof. dr Wojciech Rybka SVD [National Taiwan Normal University in Taipei (Taiwan)]

prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz [Ludwig Maximilians Universität, München (Deutschland)]

dr Paweł Sambor OFM [Pontificia Università “Antonianum”, Roma (Italia)]

prof. dr Józef Smyksy CSsR [Faculdat se Teologiía “San Pablo”, Cochabamba (Bolivia)]

dr Piotr Towarek [Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu (Polska)]

dr Krzysztof Trębski MI [Trnavská Univerzita v Trnave, Bratislava (Slovensko)]

dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)]

prof. dr Rafał Zarzeczny SJ [Pontificio Istituto Orientale, Roma (Italia)]

dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. UKSW [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)]

 

20(2019)

Dr hab. Wiesław Block OFM (Pontificia Universita „Antonianum”, Roma)

Dr inż. Marcin Bukowski, PWSZ w Elblągu

Prof. dr Jozef Bunar (Facultad de Teología „San Pablo”, Cochabamba, Bolivia)

Prof. dr Martin Carbajo Nunez OFM (Pontificia Universita „Antonianum”, Roma)

Dr Jacek Gniadek, SVD (UKSW)

Prof. dr Pál Ottó Harsányi OFM (Pontificia Universita „Antonianum”, Roma)

Prof. dr Martin Mc Keeven (Pontifica Academia „Alfonsianum”, Roma)

Ks. dr Adam Kiełtyk (Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, Italia)

Prof. dr Dariusz Kowalczyk SJ, (Pontificia Universita „Gregorianum”, Roma)

Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński, prof. KUL

Dr hab. Małgorzata Laskowska (UKSW)

Ks. dr hab. Krzysztof Marcyński (UKSW)

Dr hab. Jarosław Merecki (Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Roma)

Dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ w Tarnowie

Prof. dr Lluis Oviedo OFM (Pontificia Universita Antonianum, Roma)

Ks. prof. dr Marek Raczkiewicz (Universidad Eclesiástica „San Damaso”, Madrid, Espana)

Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK

Ks. dr hab. Mark Saj, prof. UKSW

Dr Witold Grzegorz Salamon OFM (PUA)

Ks. prof. dr Jerzy Skrabania (Philosophisch-Theologische Hochschule SVD, Sankt Augustin, Deutschland)

Ks. dr hab. Cezary Smuniewski, prof. ASzWoj

Ks. dr Jozef Smyksy CSsR (Facultad de Teologiía „San Pablo", Bolivia)

Ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. UKSW

Prof. dr Marciano Vidal (Pontifica Academia „Alfonsianum”, Roma)

Prof. dr Zbigniew Wesołowski (Philosophisch-Theologische Hochschule SVD, Sankt Augustin, Deutschland)

Ks. prof. dr Andrzej Wodka (Pontifica Academia „Alfonsianum”, Roma)

 

19(2018)

dr hab. Grzegorz Bartosik, prof. UKSW

dr hab. Wiesław Block OFMCap. [Pontifical University Antonianum, Roma, Italy]

dr Stefano Cecchin OFM [Pontifical University Antonianum, Roma, Italy]

Ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak [UO]

Ks. prof. Wiesław Dąbrowski [Istituto Superiore di Scienze Religiose „Fides et Ratio”, L`Aquila/ Włochy]

Prof. Stephan Kampowski [Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Rome/Włochy]

Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL

Ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT [Wrocław]

Ks. dr Tomasz Kopiczko [UKSW]

Ks. dr hab. Ryszard Kozłowski, prof. AP

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski [KUL, Tarnów]

dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM, prof. KUL

Ks. dr hab. Jarosław Lipniak [PWT, Wrocław]

Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL

prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski [UPJPII]

Dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ [Tarnów]

 1. dr hab. Mieczysław Celestyn Paczkowski OFM, prof. UMK
 2. dr hab. Michał Paluch, prof. PUST [Pontifical University Saint Thomas Aquinas, Angelicum, Rome/ Włochy]

Prof. Furio Pesci [La Sapienza Università, Roma/ Włochy]

Prof. Inocent-Mária V. Szaniszló OP [Pontifical University Saint Thomas Aquinas, Angelicum, Rome/ Włochy]

dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz ODC [Kongregacja ds. Kanonizacyjnych/ Watykan]

dr Paweł Sambor OFM [Pontifical University Antonianum, Roma/ Włochy]

Ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL

Prof. Andrea Zanini [University of Genoa/ Włochy]