Recenzenci

24(2023)

 • Rastislaw Adamko (Uniwersytet w Rużemborku, Słowacja)
 • Jarosław Babiński (UKSW, Polska)
 • Brian P. Bennett (Uniwersytet Niagara w Lewiston, USA)
 • Maddalena Betti (Uniwersytet w Wenecji Ca’Foscari, Włochy)
 • Dr hab. Krzysztof Bielawny (WSD w Elblągu, Polska)
 • Józef Budniak (Uniwersytet Śląski, Polska)
 • Martín Carbajo-Núñez OFM (Papieski Uniwersytet „Antonianum” w Rzymie, Włochy)
 • Tak Kwong Chan, (Akademia Teologiczna w Fu Jen w Taipei, Tajwan)
 • Dr hab. Marta Kowalczyk (WSD w Elblągu, Polska)
 • Stephan Ernst (Uniwersytet w Würzburgu, Niemcy)
 • Eileen Fitzgerald (Uniwersytet Katolicki, Boliwia)
 • Marcello Garzaniti (Uniwersytet we Florencji, Włochy)
 • Chris Hayden (Papieski Uniwersytet św. Patryka w Maynooth, Irlandia)
 • Emilia Hrabovec (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja)
 • Dr Fortunato Iozzelli OFM (Papieski Uniwersytet „Antonianum” w Rzymie, Włochy)
 • Bogusław Kochaniewicz OP (UAM w Poznaniu, Polska)
 • Dr hab. Tomasz Kopiczko (UKSW, Polska)
 • Dariusz Kotecki (UMK, Polska)
 • Krzysztof Krzemiński (UMK, Polska)
 • Joanna Kulwicka-Kamińska (UMK, Polska)
 • Małgorzata Laskowska (UKSW w Warszawie, Polska)
 • Jarosław Lipniak (PWT we Wrocławiu, Polska)
 • Dr Tomasz D. Mames (Kościół Katolicki i Apostolski Paryża, Francja)
 • Heinz Miklas (Uniwersytet Wiedeński, Austria)
 • Tomasz Nawracała (UAM w Poznaniu, Polska)
 • Georgi N. Nikolov (Uniwersytet św. Klemensa Orchidzkiego w Sofii, Bułgaria)
 • Dr hab. Arkadiusz Nocoń (Watykan)
 • Maciej Olczyk (UAM, Polska)
 • Iwan Ostaszczuk (Uniwersytet Kijowski im. Borysa Hrinczenki, Ukraina)
 • Josef Römelt (Uniwersytet w Erfurt, Niemcy)
 • Dr Ihor Shaban (Kościół Grekolatolicki, Komisja ds. Dialogu Międzyreligijnego i Ekumenicznego, Ukraina)
 • Olga Smoina (Wschodnioukraiński Narodowy Uniwersytet Bułgarskiej Akademii Nauk, Ukraina)
 • Cezary Smuniewski (UW, Polska)
 • Janusz Szulist (UKSW, Polska)
 • Dr Paweł Szuppe (UKSW, Polska)
 • Veselka Zhelyazkova (Cyrylo-Metodiańskie Centrum Badań przy Bułgarskiej Akademii Nauk, Bułgaria)

23(2022)

 • hab. Rainer Bendel [Eberhard Karls Universität Tübingen, Deutschland]
 • dr hab. Janusz Bujak [Uniwersytet Szczeciński, Polska]
 • Assoc. Dr. Roland Cerny-Werner [Paris Lodron Universität Salzburg, Austria]
 • dr hab. Marek Chmielewski [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska]
 • Assoc. Dr. David B. Couturier, OFM. Cap. [St. Bonaventure University, New Youk, USA]
 • dr. Matteo Crimella [Facolta Teologia dell’Italia Settentionale Milano, Italia]
 • dr Eileen Fitzgerald [Facultad de Teología "San Pablo", Cochabamba, Bolivia]
 • Dr hab., prof. UO Piotr Górecki [Uniwersytet Opolski, Polska]
 • Stanisław Grodź [Anthropos Institute, Sankt Augustin, Deutschland]
 • dr. Otto Pal Harsanyi [Pontificia Universita "Antonianum, Roma, Italia]
 • Jovan Jonovski [Macedonian Heraldic Society, Skopje, Macedonia]
 • dr hab. Jan Kłos [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska]
 • Dr. Arkadiusz Krasicki, CSSp [University of Zadar, Croatia]
 • Dr dr Zdzisław Kunicki [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska]
 • Dr hab. Zdzisław Kupisiński, SVD [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska]
 • Dr hab. prof. KUL Jacenty Mastej [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska]
 • dr Martin McKeever CSsR [Pontificia Accademia "Alfonsianum", Roma, Italia]
 • Dr hab. Jarosław Merecki SDS [Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per la Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Roma, Italia]
 • Martin I. Onuoha [Maryvale Institute, International Catholic College, United Kingdom]
 • dr. Ivan Platovnjak [University of Ljubljana, Slovenia]
 • Dr hab. Tadeusz Praśkiewicz [Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych, Watykan]
 • Dr. Josef Römelt [Theologischen Fakultät der Universität Erfurt, Deutschland]
 • dr. Attillo Rossi [Fu Jen Faculty of Theology St Robert Bellarmine, Shanghai (China)]
 • Assoc. dr Aleksandra Šindić [University of Banja Luka, Republic of Srpska]
 • dr. hab. Henryk Skrabania [Philosophisch-Theologischen Hochschule SVD St. Augustin, Germany]
 • dr. drs. Willem Marie Speelman [Tilburg University, Netherlands]
 • dr. Guglielmo Spirito, OFM Conv. [Istituto Teologico di Assisi, Italia]
 • Assoc. dr. Krzysztof Trębski [Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Slovakia]
 • dr. Hengda Yang [Renmin University of China]
 • Dr hab. prof. ucz. Paweł Zając, OMI [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska]

22(2021)

 • Dr. Stefan M. Attard (Faculty of Theology, University of Malta, Italy)
 • Prof. Grzegorz Barth (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • Dr. Jose Maria Berlanga (Universidad San Damaso, Madrid, España)
 • Prof. Oleksandr Bilash (Uzhhorod National University, Ukraine)
 • Dr Tomasz Bondzio (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej, Polska)
 • Prof. Janusz Bujak (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 • Prof. Martín Carbajo-Núñez OFM (Pontifical University Antonianum, Rome, Italy)
 • Dr. Lionel Chircop (School at St Aloysius College Sixth Form, Malta, Italy)
 • Prof. Leonarda Dacewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 • Prof. Eileen Fitzgerald (Facultad de Teología “San Pablo”, Cochabamba, Bolivia)
 • Dr. Anton ten Klooster (Tilburg University, Nedelands)
 • Dr. dr. Zdzisław Kunicki (UWM w Olsztynie, Polska)
 • Prof. Zdzisław Kupisiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • Prof. Janusz Lemański (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 • Prof. Miloš Lichner, D.Th. (Trnava University in Trnava)
 • Prof. Krzysztof Marcyński SAC (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska)
 • Prof. Jacenty Mastej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • Prof. Jarosław Merecki (The Pontifical Institute for Marriage and Family, Vatican City)
 • Prof. Dr. Josef Römelt (Universität Erfurt - Uni Erfurt, Germany)
 • Dr. Józef Smyksy (Facultad de Teología “San Pablo”, Cochabamba, Bolivia)
 • Prof. Zbigniew Suchecki (Pontifical University Antonianum, Rome, Italy)
 • Dr. Paweł Tarasiewicz (Adler-Aquinas Institute, Colorado Springs, USA)
 • Dr. Krzysztof Trębski (Trnavská Univerzita v Trnave, Bratislava, Slovensko)
 • Prof. Antonio Viana Tomé (Universidad de Navarra. Facultad de derecho Canónico, España)
 • Prof. Zbigniew Wesołowski SVD (Monumenta Serica Institute, Sankt Agustin, Germany)
 • Dr. Tadeusz Zadorożny (Holy Apostles College and Seminary Cromwell, Connecticut, USA)

21(2020)

 • dr Piotr Adamek SVD [Fu Jen University, Taipei (Taiwan)]
 • dr Karl Heinz Arenz [Universidade Federal do Pará (Brazil)]
 • dr hab. Wiesław Block OFMCap. [Pontificia Università “Antonianum”, Roma (Italia)]
 • dr hab. Anna Weronika Brzezińska [Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)]
 • dr hab. Sławomir Buryła [Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Polska)]
 • dr. Martín Carbajo Núñez OFM [FST – University of San Diego, California (USA)]
 • dr Jerzy Duda [Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach (Polska)]
 • dr Frank Ewerszumrode OP [Universität Flensburg (Deutschland)]
 • dr Eileen FitzGerald [Facultad de Teología “San Pablo”, Cochabamba (Bolivia)]
 • dr Pál Ottó Harsányi OFM [Pontificia Università “Antonianum”, Roma (Italia)]
 • dr hab. Edward Jarmoch [Uniwersytet Przyrodniczo-Humanisyczny w Siedlcach (Polska)]
 • Susanne Jennings [St Edmund’s College – University of Cambridge (England)]
 • dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)]
 • dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO [Uniwersytet Opolski (Polska)]
 • dr Zoja Kuca [Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego (Polska)]
 • dr hab. Zdzisław Kupisiński [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)]
 • dr hab. Jarosław Merecki SDS [Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Roma (Italia)]
 • dr Joanna Narczyńska [Sąd Apelacyjny w Katowicach (Polska)]
 • dr hab. Tomasz Nawracała, prof. UAM [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)]
 • dr hab. Leon Nieścior [Uniwersytet Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)]
 • dr Andriy Oliynyk CSsR [Ukrainian Catholic University, Lviv (Ukraine)]
 • dr Lluis Oviedo OFM [Pontificia Università “Antonianum”, Roma (Italia)]
 • dr hab. Michał Paluch OP [Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino “Angelicum”, Roma (Italia)]
 • dr hab. Dariusz Piwowarczyk SVD [Philosopchisch-Theologische Hochschule SVD, Sankt Augustin (Deutschland)]
 • UAM dr hab. Paweł Podeszwa [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)]
 • dr Wojciech Rybka SVD [National Taiwan Normal University in Taipei (Taiwan)]
 • dr hab. Kazimierz Rynkiewicz [Ludwig Maximilians Universität, München (Deutschland)]
 • dr Paweł Sambor OFM [Pontificia Università “Antonianum”, Roma (Italia)]
 • dr Józef Smyksy CSsR [Faculdat se Teologiía “San Pablo”, Cochabamba (Bolivia)]
 • dr Piotr Towarek [Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu (Polska)]
 • dr Krzysztof Trębski MI [Trnavská Univerzita v Trnave, Bratislava (Slovensko)]
 • dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)]
 • dr Rafał Zarzeczny SJ [Pontificio Istituto Orientale, Roma (Italia)]
 • dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. UKSW [Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)]

20(2019)

 •  
 • Dr hab. Wiesław Block OFM (Pontificia Universita „Antonianum”, Roma)
 • Dr inż. Marcin Bukowski, PWSZ w Elblągu
 • dr Jozef Bunar (Facultad de Teología „San Pablo”, Cochabamba, Bolivia)
 • dr Martin Carbajo Nunez OFM (Pontificia Universita „Antonianum”, Roma)
 • Dr Jacek Gniadek, SVD (UKSW)
 • dr Pál Ottó Harsányi OFM (Pontificia Universita „Antonianum”, Roma)
 • dr Martin Mc Keeven (Pontifica Academia „Alfonsianum”, Roma)
 • dr Adam Kiełtyk (Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, Italia)
 • dr Dariusz Kowalczyk SJ, (Pontificia Universita „Gregorianum”, Roma)
 • dr hab. Zdzisław Kupisiński, prof. KUL
 • Dr hab. Małgorzata Laskowska (UKSW)
 • dr hab. Krzysztof Marcyński (UKSW)
 • Dr hab. Jarosław Merecki (Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Roma)
 • Dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ w Tarnowie
 • dr Lluis Oviedo OFM (Pontificia Universita Antonianum, Roma)
 • prof. dr Marek Raczkiewicz (Universidad Eclesiástica „San Damaso”, Madrid, Espana)
 • dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK
 • dr hab. Mark Saj, prof. UKSW
 • Dr Witold Grzegorz Salamon OFM (PUA)
 • prof. dr Jerzy Skrabania (Philosophisch-Theologische Hochschule SVD, Sankt Augustin, Deutschland)
 • dr hab. Cezary Smuniewski, prof. ASzWoj
 • dr Jozef Smyksy CSsR (Facultad de Teologiía „San Pablo", Bolivia)
 • dr hab. Marek Stokłosa, prof. UKSW
 • dr Marciano Vidal (Pontifica Academia „Alfonsianum”, Roma)
 • dr Zbigniew Wesołowski (Philosophisch-Theologische Hochschule SVD, Sankt Augustin, Deutschland)
 • prof. dr Andrzej Wodka (Pontifica Academia „Alfonsianum”, Roma)

 

 

19(2018)

 • dr hab. Grzegorz Bartosik, prof. UKSW
 • dr hab. Wiesław Block OFMCap. [Pontifical University Antonianum, Roma, Italy]
 • dr Stefano Cecchin OFM [Pontifical University Antonianum, Roma, Italy]
 • prof. dr hab. Radosław Chałupniak [UO]
 • prof. Wiesław Dąbrowski [Istituto Superiore di Scienze Religiose „Fides et Ratio”, L`Aquila/ Włochy]
 • Stephan Kampowski [Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, Rome/Włochy]
 • dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
 • dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT [Wrocław]
 • dr Tomasz Kopiczko [UKSW]
 • dr hab. Ryszard Kozłowski, prof. AP
 • prof. dr hab. Janusz Królikowski [KUL, Tarnów]
 • dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM, prof. KUL
 • dr hab. Jarosław Lipniak [PWT, Wrocław]
 • dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
 • dr hab. Andrzej Napiórkowski [UPJPII]
 • Dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ [Tarnów]
 • dr hab. Mieczysław Celestyn Paczkowski OFM, prof. UMK
 • dr hab. Michał Paluch, prof. PUST [Pontifical University Saint Thomas Aquinas, Angelicum, Rome/ Włochy]
 • Furio Pesci [La Sapienza Università, Roma/ Włochy]
 • Inocent-Mária V. Szaniszló OP [Pontifical University Saint Thomas Aquinas, Angelicum, Rome/ Włochy]
 • dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz ODC [Kongregacja ds. Kanonizacyjnych/ Watykan]
 • dr Paweł Sambor OFM [Pontifical University Antonianum, Roma/ Włochy]
 • dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL
 • Andrea Zanini [University of Genoa/ Włochy]