Zespół redakcyjnyKomitet Redakcyjny
dr hab. Katarzyna Anna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM (przewodniczący); kaparz@uwm.edu.pl.
ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk; ryszard.hajduk@uwm.edu.pl.
ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM; marek.karczewski@uwm.edu.pl.
o. dr hab. Maksym Adam Kopiec, OFM; maksymk@libero.it.
ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof. UWM; WT UWM; jacek.pawlik@uwm.edu.pl.
ks. dr Adam Bielinowicz; WT UWM; adam.bielinowicz@uwm.edu.pl.
ks. dr Marek Jodkowski (sekretarz); WT UWM; marek.jodkowski@uwm.edu.pl.
dr Małgorzata Tomkiewicz; WT UWM; margotom@wp.pl.

Redaktorzy językowi
Maria Fafińska (j. polski); Polska; wydawca@uwm.edu.pl.

Redaktorzy tematyczni
prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (teologia systematyczna), UKSW w Warszawie.
ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM (prawo kanoniczne), WT UWM.