„Forum Teologiczne” jest rocznikiem naukowym Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który został powołany w roku 2000. W Profil pisma obejmuje wybrane problemy teologiczne, tematy interdyscyplinarne, zagadnienia obecne na styku teologii i innych dyscyplin naukowych. (więcej)

  • ISSN: 1641-1196 (Print)
  •  
  • DOI: 10.31648.
  •  
 
   • CEJSH
  • CEEOL
  • ERIH Plus