Informacja o opłatach

Redakcja czasopisma informuje, że nie pobiera opłat za składanie artykułu i prace redakcyjne nad tekstem oraz za publikację w czasopiśmie.

Redakcja czasopisma również nie wypłaca honorariów autorskich.