Barbara Stanisława Samulowska – świadek objawień maryjnych w Gietrzwałdzie

Dawid Galanciak

Wydział Teologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://orcid.org/0000-0002-0113-2756Abstrakt

Sto czterdziesta rocznica objawień maryjnych w Gietrzwałdzie skłania do refleksji
o życiu i działalności Barbary Samulowskiej – świadka tych objawień. W artykule opisano kolejne
etapy jej życia: dzieciństwo, życie w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia i jej posługę w Gwatemali.
Dowiadujemy się też o owocach tych wydarzeń, duchowości Samulowskiej i jej relacji do duchowieństwa.
Objawienia, których Samulowska była świadkiem, głęboko wstrząsnęły jej życiem,
a także lokalnej wspólnoty i wielu pielgrzymów przybywających do Gietrzwałdu. Barbara
Samulowska otrzymała tytuł sługi Bożej. Aktualnie w Kongregacji ds. Świętych toczy się jej proces
beatyfikacyjny.


Słowa kluczowe:

prywatne objawienia, objawienia maryjne, Barbara Samulowska, Gietrzwałd, Siostry Miłosierdzia


Bielawny K., Gietrzwałd w 1877 roku, in: Orędzie gietrzwałdzkie wczoraj i dziś, ed. K. Parzych, Olsztyn 2005, p. 9–45.
Borzyszkowski M., Sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie w okresie międzywojennym (1921–1939), „Studia Warmińskie” vol. 14, 1977, p. 325–348.
Brzozowski K., Sługa Boża Siostra Barbara Samulowska – wizjonerka z Gietrzwałdu, „Salvatoris Mater” 2009, no. 11, f. 1, p. 143–150.
Chłosta J., Barbara Samulowska – wizjonerka z Gietrzwałdu, in: Maryjne orędzie z Gietrzwałdu. Materiały z sympozjum mariologicznego. Gietrzwałd, 13–15 września 2002 roku, ed. Jezierski J., Częstochowa–Gietrzwałd 2003, p. 47–56.
Drzazga J., Dekret Biskupa Warmińskiego z dnia 11.09.1977, „Studia Warmińskie” vol. 14, 1977, p. 5.
Jan Paweł II, List do Metropolity Warmińskiego arcybiskupa Edmunda Piszcza z okazji 125 rocznicy objawień Gietrzwałdzie, in: Maryjne orędzie z Gietrzwałdu. Materiały z sympozjum mariologicznego. Gietrzwałd, 13–15 września 2002 roku, ed. J. Jezierski and others, Częstochowa –Gietrzwałd 2003, p. 167–168.
Jasiński J., Polityczna i religijna rola ośrodka gietrzwałdzkiego w latach 1877–1914, in: Maryjne orędzie z Gietrzwałdu. Materiały z sympozjum mariologicznego. Gietrzwałd, 13–15 września 2002 roku, ed. J. Jezierski and others, Częstochowa–Gietrzwałd 2003, p. 7–28.
Jeremko J., Objawienia maryjne w Gietrzwałdzie. Ich funkcja religijna, społeczno-kulturowa i narodowa, Kraków 2007.
Jezierski J., Znaczenie objawień gietrzwałdzkich, in: Maryjne orędzie z Gietrzwałdu. Materiały z sympozjum mariologicznego. Gietrzwałd, 13–15 września 2002 roku, ed. J. Jezierski and others, Częstochowa–Gietrzwałd 2003, p. 155–157.
Nowak W., Historia obrazu i kultu Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej, „Studia Warmińskie” vol. 14, 1977, p. 109–136.
Obłąk J., Objawienia Matki Boskiej w Gietrzwałdzie. Ich treść i autentyczność w opinii współczesnych (W stulecie objawień) 1877–1977, „Studia Warmińskie” vol. 14, 1977, p. 7–73.
Obłąk J., Sprawa polska ludności katolickiej na terenie diecezji warmińskiej w latach 1870–1914, „Nasza Przeszłość” 1963, no. 18, p. 35–140.
Pawluk T., Stosunek Kościoła do objawień prywatnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń gietrzwałdzkich”, „Studia Warmińskie” vol. 14, 1977, p. 75–107.
Rabczyński P., Sługa Boża siostra Barbara Stanisława Samulowska. Życie i działalność, „Ateneum Kapłańskie” 2006, no. 146, f. 3, p. 555–562.
Rosłan J., Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie, Gietrzwałd 1994.
Ryszka Cz., Łaska objawień. Barbara Samulowska z Gietrzwałdu, Gietrzwałd 2005.
Tomczyk B., Ryłko S., Służebnica Boża Siostra Barbara Samulowska wizjonerka z Gietrzwałdu i inne osoby obdarzone łaską objawień, Kraków 2006.
Tomczyk B., Siostra Miłosierdzia Barbara Stanisława Samulowska († 1950). Wizjonerka z Gietrzwałdu, „Studia Warmińskie” vol. 14, 1977, p. 137–145.
Wojtyła K., „Ja zawsze będę przy was”. Kazanie kardynała Karola Wojtyły wygłoszone w Gietrzwałdzie 11 września 1977 r., in: Maryjne orędzie z Gietrzwałdu. Materiały z sympozjum mariologicznego. Gietrzwałd, 13–15 września 2002 roku, ed. J. Jezierski and others, Częstochowa–Gietrzwałd 2003, p. 161–165.

Opublikowane
2018-11-18

Cited By /
Share

Galanciak, D. (2018). Barbara Stanisława Samulowska – świadek objawień maryjnych w Gietrzwałdzie. Forum Teologiczne, 19, 29–44. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3098

Dawid Galanciak 
Wydział Teologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://orcid.org/0000-0002-0113-2756