Hagiologiczna perspektywa orędzia fatimskiego

Katarzyna Parzych-Blakiewicz

Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-7965-9064Abstrakt

W artykule przedstawiono teologiczną treść orędzia fatimskiego w oparciu o założenia
hagiologiczne. Analiza źródeł fatimskich, uwzględniająca aspekt badań hagiologicznych, pozwoliła
stwierdzić, że świętość jest celem życia ludzkiego w historii, zaś dojrzewa ona w osobie
ludzkiej na etapie życia doczesnego. Historia ludzka powinna rozwijać nurt zbawczy przez współpracę
człowieka z Bogiem na zasadzie relacji dialogicznych. W dialogu zbawienia Bóg obdarza człowieka łaską niezbędną do tworzenia kultury sprzyjającej rozwojowi człowieczeństwa – czyli
humanizującej. Aktywność dialogiczna człowieka oznacza postępowanie zgodne z teologalną hierarchią
wartości. Efekty dialogicznej współpracy są dostrzegalne w humanizmie sprzyjającym doskonaleniu
w osobie ludzkiej człowieczeństwa wzorowanego na człowieczeństwie Jezusa Chrystusa.
Aspekt maryjny, w perspektywie hagiologicznej jawi się jako wskazówka określająca właściwy
kierunek koniecznych zmian historiozbawczych


Słowa kluczowe:

Fatima, objawienia maryjne, wizjonerzy, badania interdyscyplinarne, teologia historiozbawcza


Catechism of the Catholic Church (1992), New York – London – Toronto – Sydney – Auckland
1994.
Congregation for the Doctrine of the Faith, The message of Fatima, in: The Holy See [online],
access: 2017-12-15, <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/
rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_en.html>.
Ferdek B., Teologia objawienia z Fatimy według Leo Scheffczyka, „Studia Salvatoriana Polonica” vol. 10, 2016, p. 27–44.
Gałkowski J.W., Sumienie a transcendencja, „Roczniki Filozoficzne” vol. 28, f. 2, 1982, p. 143–147.
John Paul II, Apostolic letter „Rosarium Virginis Mariae” (16 X 2002), in: The Holy See [online], access: 2016-10-16, <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html>.
Kijas Z.J., Chrystus w poznaniu mistycznym i we wspólnocie świętych w teologii św. Pawła, in: Teologia – Ekumenizm – Kultura, ed. K. Konecki, Z. Pawlak, K. Rulka, Włocławek 2006, p. 374–385.
Kongregacja Nauki Wiary, Orędzie fatimskie, „L’Osservatore Romano” 2000, no. 9, p. 40–51.
Królikowski J., Znaczenie eklezjologiczne zawierzenia Matce Bożej dokonanego przez św. Jana
Pawła II w Fatimie w 1982 roku, „Studia Salvatoriana Polonica” vol. 10, 2016, p. 69–81.
Kunicki Z., Mocne nadzieje i płonne obietnice. Wokół krytyki iluzji politycznych, in: Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki „Spe salvi” Benedykta XVI, ed. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2010, p. 25–33.
Lombard P., Cztery księgi sentencji, vol. 2, translation into Polish: J. Wojtkowski, Olsztyn 2015.
Oświadczenie Jego Eminencji kard. Angelo Sodano sekretarza stanu Jego Świątobliwości (Fatima, 13 V 2000), „L’Osservatore Romano” 2000, no 9, p. 46.
Parzych K., Na progu teologii dialogu. Dar według studium „Osoba i czyn” Karola Wojtyły, in: Filozofia dialogu, vol. 1. Drogi i formy dialogu, ed. J. Baniak, Poznań 2003, p. 167–174.
Parzych-Blakiewicz K., Teologia dialogu, Olsztyn 2016.
Parzych-Blakiewicz K., Wstęp, in: Święci w wierze, tradycji, literaturze i sztuce. Inspiracje do badań hagiologicznych, ed. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2017, p. 7–8.
Parzych-Blakiewicz K.A., Teologia historiozbawcza w dogmatyce polskiej XX wieku, Olsztyn 2010.
Przygoda W., Maryja jako Matka miłosierdzia – teologia i duszpasterstwo, „Studia Salvatoriana Polonica” vol. 10, 2016, p. 129–146.
Ratzinger J., Komentarz teologiczny, „L’Osservatore Romano” 2000, no. 9, p. 47–51.
Scheffczyk L., Obietnica pokoju. Rozważania teologiczne wokół orędzia fatimskiego, translation into Polish: L. Biczyk, Pallottinum 1995.
Werbiński I., Hagiologia i inne dyscypliny naukowe, „Studia Nauk Teologicznych PAN” vol. 1, 2006, p. 151–166.
Wojtyła K., Osoba i czyn, in: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, ed. 3.

Opublikowane
2018-11-18

Cited By /
Share

Parzych-Blakiewicz, K. (2018). Hagiologiczna perspektywa orędzia fatimskiego. Forum Teologiczne, 19, 67–78. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3101

Katarzyna Parzych-Blakiewicz 
Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-7965-9064