OBJAWIENIE FATIMSKIE JAKO ŹRÓDŁO INSPIRACJI DLA MARIOLOGII O. ROMANA BAKHTALOVSKYY’EGO (1897–1985)

Andryi Oliynyk

Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Ukraina
https://orcid.org/0000-0002-8603-1726Abstrakt

O. Roman Bakhtalovskyy jest mistykiem i mistagogiem w nowoczesności, gdyż jego
pobożność, duchowość, posługa kapłańska oraz piśmiennictwo czerpią inspirację z objawień fatimskich.
W jego poglądach mariologicznych znajdujemy wiele symboli nawiązujących do wydarzeń
z 1917 r., jakie miały miejsce w Portugalii. One ukształtowały jego wiarę opartą na oddawaniu czci
Niepokalanemu Poczęciu Bogarodzicy, nabożeństwie do Jej Najświętszego Serca, doskonaleniu relacji
synowskich według założeń królestwa Bożego. Nadzieja i wiara w ostateczne zwycięstwo
chrześcijaństwa nad ideologią ateizmu jest kluczem do zrozumienia jego bezkompromisowej pozycji
w walce ze złem oraz wierności Kościołowi i obrony własnych przekonań religijnych w sytuacji
reżimu komunistycznego. Dla o. Romana wszystko, co dzieje się w Związku Sowieckimnie jest nacechowane
smutkiem ani rozpaczą, wręcz jest klarowne, gdyż biorąc pod uwagę dialogi Maryi
Dziewicy z wizjonerami w Fatimie, były przewidziane czasy „wielkiej apostazji” w XX w., brutalne
prześladowania chrześcijan w krajach komunistycznych. Jednocześnie chrześcijanie otrzymali
ogromną zachętę, by na rzecz królestwa Bożego, solidarności, nawrócenia, cierpliwości oraz wytrwałości
wierze. Doświadczenie życiowe oraz „Dzieło Fatimy” ukształtowały o. R. Bakhtalovskyy’ego
jako żywego i wiarygodnego świadka wydarzeń historycznych XX w. wewnątrz „Imperium zła”
(R. Reagan) Związku Sowieckiego. Osobistym wnioskiem o. Romana w celu odnowy wiary i moralności
chrześcijańskiej w Ukrainie była sprawa założenia żeńskiego Zgromadzenia Najświętszego
Serca Maryi Fatimskiej (NSMF) oraz troska o jego przetrwanie w trudnych warunkach istnienia podziemnego
Kościoła. Dlatego wszelkie działania i inicjatywy o. R. Bakhtalovskyy’ego zmierzające do
realizacji zadań z Fatimy był przyspieszeniem nadejścia wolności narodu i Kościoła na Ukrainie.


Słowa kluczowe:

objawienia fatimskie, komunizm, Związek Sowiecki, duchowość maryjna, Zgromadzenie Najświętszego Serca Maryi Fatimskiej.


Czyżowicz M., Duchowe macierzyństwo Maryi w pismach o. Romana Bachtałowskiego CSsR, Tuchów 2001.
Dziourach B., Dziewictwo na podstawie pism o. R. Bachtałowskiego CSsR, Warszawa 1996.
Бахталовський P., На стежках Марії, vol. 2. part 2, АЛП ЧНІ, f. 6, op. 1Д, § 3.
Бахталовський P., Непорочне Серце Марії, АЛП ЧНІ, f. 6, op. 1Д, part І.
Бахталовський P., Семираменник, АЛП ЧНІ, f. 6, op. 1Д, part ІІІ.
Бахталовський P., Як квітнуть троянди навколо Непорочного Серця Марії, АЛП ЧНІ, f. 6, op. 1Д, part ІІ.
Бахталовський Р., Винниця Непорочного Серця Марії, АЛП ЧНІ, f. 6, op. 1Д, part 9, § 1.
Бахталовський Р., Ірія, Архів Львівської Провінції ЧНІ, АЛП ЧНІ, f. 6, op. 1Д, p. 4.
Бахталовський Р., Маріїна дорога до з’єднання з Богом, АЛП ЧНІ, f. 6, op. 1Д, part ІІ, § 9.
Бахталовський Р., Непорочне Серце Марії, АЛП ЧНІ, f. 6, op. 1Д, part ІІ.
Бахталовський Р., Правила і устави Чину Непорочного Серця Марії, АЛП ЧНІ, f. 6, op. 1Д, case 2, vol. 11, part І, § 1.
Голейко Н., Благослови нас з вічності, Львів 2002.
Гонзага де Фонсека Л., Fatima. Марія говорить до людей світу, Львів 1995.
Державний обласний архів Івано-Франківської області (ДАІФО), f. 5, case 7497, sheet 6–7.
Метрика Всечеснаго Kлирa Станиславовской Епархіи от початку року 1887, f. 504, op. 1, case 330”a”.
Хацко A., Життєвий шлях ісповідника віри о. Романа Бахталовського – довголітнього в’язня Радянської каральної системи, Львів 2012.
Pobierz


Opublikowane
2018-11-18

Cited By /
Share

Oliynyk, A. (2018). OBJAWIENIE FATIMSKIE JAKO ŹRÓDŁO INSPIRACJI DLA MARIOLOGII O. ROMANA BAKHTALOVSKYY’EGO (1897–1985). Forum Teologiczne, 19, 89–90. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3102

Andryi Oliynyk 
Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Ukraina
https://orcid.org/0000-0002-8603-1726