Aktualność objawień maryjnych w La Salette (19 września 1846 r.) dla współczesnego świata z perspektywy teologiczno-biblijnej

Janusz Kęcidło

Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieAbstrakt

Autor skupił się na dwóch głównych kwestiach. Po pierwsze krótko opisał objawienie
Błogosławionej Dziewicy Maryi w La Salette. Dało to podstawę do wysnucia głównych wniosków
badawczych, odnoszących się do objawień w La Salette. Po drugie metoda badawcza przyjęta przez
autora została ukierunkowana na uwypuklenie wagi teologicznych motywów, które można odczytać
z samych objawień w La Salette, a zwłaszcza z orędzia maryjnego, zakorzenionego w Objawieniu
Bożym, zapisanym w Starym i Nowym Testamencie.


Słowa kluczowe:

objawienia Maryjne, La Salette, teologia biblijna, mariologia, chrystologia


Avitabile A., Roggio G.M, La Salette. Significato et attualità, Milano 1996.
Barbero G., La Salette. Storia dell’apparizione, Cinisello Balsamo 1996.
Beale G.K., The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, Grand Rapids 1999.
Caterini M., La Madre che piange, Roma 1981.
Eliav Y., God’s Mountain: The Temple Mount in Time, Place and Memory, Baltimore 2005.
Elior R., The Jerusalem Temple: The Representation of the Imperceptible, “Studies in Spirituality” vol. 11, 2001, p. 126–143.
Fohrer G., Studien zur alttestamentlischen Prophetie, Berlin 1967.
Gilbert M., Why Moses and Elijah at the Transfiguration?, “Rivista Biblica” 2009, no. 57/2, p. 217–222.
Jaouen J., La grâce de La Salette au regard de L’Église, Paris 1974.
Johnson L.T., The Gospel of Luke, Collegeville 1991.
Kręcidło J., Tożsamość Matki Jezusa według Ewangelii synoptycznych, in: Maryja Matka Jezusa, ed. J. Kręcidło, „Studia Salettensia” vol. 3, 2008, p. 13–37.
Kręcidło J., Jesus’ Final Call to Faith (John 12,44-50). Literary Approach, Częstochowa 2007.
Kręcidło J., Jezusowy testament z krzyża (J 19, 25-27). Propozycja polifonicznej interpretacji, „Scriputrae Lumen” vol. 3, 2011, p. 241–258.
Kręcidło J., Przemienienie Jezusa (Mk 9,2-8) w perspektywie judaistycznej, hellenistycznej i antropologicznokulturowej, in: Studia nad Ewangelią według św. Marka. Nowy Testament: geneza – interpretacja – aktualizacja, eds. J. Kręcidło, W. Linke, Warszawa 2017, p. 112–129.
Laurentin R., Corteville M., Découverte du secret de La Salette. Au-delà des polémiques, la vérité sur l’apparition et ses voyants, Librairie Anthème Fryard 2002.
Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989.
Mariology: A Guide for Priests, Deacons, Seminarians, and Consecrated Persons, ed. M. Miravalle, Amazon Digital Services LLC 2013.
Marquez R.P., La Donna Avvolta nel Sole (Ap 12,1-17). Il dogma dell’ Assunzione di Maria, problemi attuali e tentativi di ricomprensione, XVII Simposio Internazionale Mariologico, Roma 2009.
Mędala S., Ewangelia według świętego Jana, rozdziały 1–12, Częstochowa 2010.
Nereparampil L., Holy Spirit as Living Water, “Bible Bhashyam” vol. 2, 1976, p. 141–152.
Poirier J.C., Jewish and Christian Tradition in the Transfiguration, “Revue Biblique” 2004, no. 111/4, p. 516–530.
Psalms 1-72, ed. H.J. Selderhuis, IVP Academic 2015.
Rahier Ch., Le fait de La Salette d’après les premières relations, “L’Apparition de La Salette. Histoire – Critique – Théologie” vol. 2, 1933, p. 20–63.
Ritz E., La Salette. Die Botschaft einer Marienerscheinung, Mörschwil 1985.
Romero A., La Donna Ravvolta dal Sole, Madre di Cristo e dei Cristiani, nel Cielo (Ap 12), “Rivista Biblica Italiana” vol. 4, 1956, p. 218–329.
Roy N.Y., Mary and the Liturgical Year, in: Mariology: A Guide for Priests, Deacons, Seminarians, and Consecrated Persons, ed. M. Miravalle, Amazon Digital Services LLC 2013.
Schlewer M., Sublet M., The Message of La Salette, in: La Salette Reflections [online], access: 27.04.2018, <https://www.lasalette.org/about-la-salette/apparition/the-story/705-the-messageof-la-salette.html>.
Stern J., La Salette. Documents authentiques: dossier chronologique intégral, vol. 1–3, Paris 1980–1990.
Stuhlmacher P., Versöhnung, Gesetz und Gerechtigkeit. Aufsätze zur biblischen Theologie, Göttingen 1981.
Torre L., La Belle Dame en Pleurs et ses deux fidèles Messageres, Editions Force et Clarte 1993.
Turner J.D., The History of Religious Background of John 10, in: The Shepherd Discourse of John 10 and its Context, eds. J. Beutler, R.T. Fortna, Cambridge 1991.
Witkowski S., Maryja i Jej Syn w świetle Łk 1,26-38, in: Maryja Matka Jezusa, ed. J. Kręcidło, „Studia Salettensia” vol. 3, 2008, p. 38–61.
Wojcieski J., Od szabatu do niedzieli. Studium historyczne, egzegetyczne i teologiczne, Górna Grupa 2014.

Opublikowane
2018-11-18

Cited By /
Share

Kęcidło, J. (2018). Aktualność objawień maryjnych w La Salette (19 września 1846 r.) dla współczesnego świata z perspektywy teologiczno-biblijnej. Forum Teologiczne, 19, 91–103. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3103

Janusz Kęcidło 
Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie