Na marginesie kilku interpretacji Amoris laetitia

Jarosław Merecki

The John Paul II Pontifical John Paul II Theological Institute for Marriage and Family Sciences, Italy
https://orcid.org/0000-0001-8457-2935Abstrakt

Po opublikowaniu posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża
Franciszka pojawiły się różne, czasami ze sobą sprzeczne interpretacje wskazań duszpasterskich,
które są zawarte w tym dokumencie. Problem dotyczy możliwości dopuszczenia do sakramentu
Eucharystii osób rozwiedzionych, który zawarły powtórny związek małżeński. Według niektórych
autorów wspominany dokument zmienia dotychczasową dyscyplinę sakramentalną, podczas gdy
inni autorzy twierdzą, że w mocy pozostaje dotychczasowe nauczanie Kościoła w tej kwestii. Autor
analizuje przede wszystkim argumenty wysuwane na rzecz twierdzenia o zmianie dotychczasowego
nauczania, przedstawiając swoje uwagi krytyczne w odniesieniu do nich, i dochodzi do wniosku, że
problem wymaga dalszego wyjaśnienia.


Słowa kluczowe:

Eucharystia, małżeństwo, rozwód, sumienie, norma moralna


Buttiglione R., La gioia dell’amore e lo sconcerto dei teologi, “Osservatore Romano” 20.07.2016.
Granados J., Kampowski S., Perez Soba J.J., Amoris laetitia. Accompagnare, discernere, integrare: Vademecum per una nuova pastorale familiare, Cantagalli, Siena 2016.
Guerra R., Dalla riflessione di Karol Wojtyła all’esortazione Amoris laetitia. Fedeltà creativa, “L’Osservatore Romano” 23.07.2016.
Kasper W., Amoris laetitia. Bruch oder Aufbruch?, „Stimmen der Zeit” vol. 11, 2016, p. 732.
Melina L., Il preside dell’Istituto Giovanni Paolo II: ‘L’esortazione è un documento positivo, non c’è alcun cambiamento’, “Il Foglio” 11.04.2016.
Spaemann R., Die Kirche ist nicht grenzenlos belastbar, „Die Tagespost“ 16.06.2016.
Spadaro A., Amoris laetitia. Struttura e significato dell’Esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco, “La Civiltà Cattolica” vol. 2, 2016, 127.

Opublikowane
2018-11-18

Cited By /
Share

Merecki, J. (2018). Na marginesie kilku interpretacji Amoris laetitia. Forum Teologiczne, 19, 155–166. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3108

Jarosław Merecki 
The John Paul II Pontifical John Paul II Theological Institute for Marriage and Family Sciences, Italy
https://orcid.org/0000-0001-8457-2935