HUMANAE VITAE PO 50 LATACH: NOWE SPOJRZENIE NA PROFETYCZNY DOKUMENT O MAŁŻEŃSWIE, RODZINIE I SEKSUALNOŚCI

Stephan Kampowski

John Paul II Institute for the Sciences of Marriage and Family, Rome
https://orcid.org/0000-0002-7927-6100


Abstrakt

Humanae vitae jest dokumentem o wartości profetycznej, ponieważ dotyka krytycznego punktu, w którym kwestie seksualności, miłości i życia są ze sobą powiązane. Serce jego przesłania dotyczy warunków, w których akt seksualny między małżonkami może być prawdziwie nazywany aktem miłości małżeńskiej. Encyklika dowodzi, że przez celową antykoncepcję małżonkowie zmieniają naturę swojego aktu seksualnego, nie tylko pozbawiając go prokreacyjnego, ale także jednoczącego znaczenia. Dekady po publikacji encykliki pokazały, że antykoncepcja trywializuje seks. Gdy wymiar potencjalnego wspólnego rodzicielstwa zostanie wykluczony z pożycia intymnego, seksualność traci właśnie ten aspekt, który czyni go tak wyjątkowym. W artykule podkreślono, że nauczanie zawarte w Humanae vitae dotyczy w szczególności indywidualnych aktów małżeńskich, a nie tylko życia małżeńskiego w ogóle. Po przedstawieniu pewnych uwarunkowań duszpasterskich, wyraźnie stwierdzono konieczność przypomnienia, że pytania dotyczące seksualności, małżeństwa i rodziny nie dotyczą tylko niektórych peryferyjnych aspektów struktury wiary, ale dotykają sedna życia i wiary chrześcijańskiej.


Słowa kluczowe:

Humanae vitae, seksualność, miłość małżeńska, życie małżeńskie, Amoris laetitia

Anscombe G.E.M., 2008, Contraception and Chastity, in: Faith in a Hard Ground. Essays on Religion, Philosophy and Ethics by G.E.M. Anscombe, Mary Geach, Luke Gormally (ed.), Imprint Academic, Exeter.
Benedict XVI, 2005, Address to the Participants in the Ecclesial Diocesan Convention of Rome (6 June 2005), in: The Holy See [online], access: 1.07.2019, <http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2005/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20050606_convegno-famiglia.html>.
del Noce Augusto, 1997, Letter to Rodolfo Quadrelli (8 January 1984), in: Massimo Tringali, Augusto Del Noce interprete del Novecento, Le Château Edizioni, Aosta.
Francis, 2016, Post-synodal Apostolic Exhortation “Amoris Laetitia” (2016), in: The Holy See [online], access: 1.07.2019, <http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html>.
Giddens Anthony, 1992, The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies, Polity Press, Cambridge, UK.
Granados, José, Stephan Kampowski, Juan José Pérez-Soba, 2016. Amoris laetitia. Accompagnare, discernere, integrare. Vademecum per una nuova pastorale familiare, Cantagalli, Siena.
Paul VI, 1968, Encyclical Letter “Humanae Vitae” (1968), in: The Holy See [online], access: 1.07.2019, <http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html>.
Wojtyła Karol, 1993, Love and Responsibility, Ignatius Press, San Francisco.

Opublikowane
2019-12-13

Cited By /
Share

Kampowski, S. (2019). HUMANAE VITAE PO 50 LATACH: NOWE SPOJRZENIE NA PROFETYCZNY DOKUMENT O MAŁŻEŃSWIE, RODZINIE I SEKSUALNOŚCI. Forum Teologiczne, 20, 89–95. https://doi.org/10.31648/ft.4805

Stephan Kampowski 
John Paul II Institute for the Sciences of Marriage and Family, Rome
https://orcid.org/0000-0002-7927-6100