KWESTIA GENDER: WYZWANIE DLA ANTROPOLOGII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Krzysztof Trębski

Teologická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave (Bratislava, Słowacja)
https://orcid.org/0000-0003-0115-5787


Abstrakt

Dyskusja na temat ideologii gender odnosi się do jej zasadniczego twierdzenia, że płeć nie jest bezwzględnie determinowana przez kryteria biologiczne (genotyp, fenotyp), ale jest sumą cech, stereotypów i ról płciowych rozumianych jako męskie lub kobiece, kreownych społecznie pod wpływem wychowania i kultury. Teoria gender abstrahuje od biologicznego pojmowania płci i uznaje, że osoba może urodzić się z ciałem, które nie pasuje do „postrzeganej” przez nią tożsamości płciowej. Postuluje więc prawo jednostki od autodeterminacji w tym zakresie. Problematyka gender ma głębokie implikacje społeczne, a jej krytycy wskazują, że zaprzecza różnicy i wzajemności w naturze mężczyzny i kobiety oraz proponuje społeczeństwo bez różnic seksualnych, eliminując w ten sposób antropologiczną bazę rodziny. 

Kościół katolicki odrzuca ideologię gender jako stojącą w opozycji do zbawczego planu Boga, podkreślając, że różnica płci nie jest przypadkiem ani wadą, ale darem Bożym i każda osoba powinna uznać i zaakceptować swoją tożsamość seksualną. Komplementarność płci nie ma być źródłem ucisku czy nierówności, ale wzajemnym ubogaceniem i wyrazem współpracy mężczyzny i kobiety w Bożym planie zbawienia.
Autor opisując ewolucje teorii gender i jej wpływ na współczesne społeczeństwa, ukazuje pozycję Kościoła katolickiego w kontekście wyzwania, jakie ta kwestia stawia antropologii chrześcijańskiej.


Słowa kluczowe:

teoria gender, antropologia chrześcijańska, Magisterium Kościoła Katolickiego

Ales Bello Angela, 2004, Sul femminile. Scritti di antropologia e religione, Città Aperta, Troina.
Aucone Daniele, 2018, La questione gender, Una sfida per un’antropologia duale, in: Dominicanes.it [online], accesso: 17.10.2018, <https://www.dominicanes.it/predicazione/meditazioni/580-la--questione-gender.html>.
Bagnasco Angelo, 2015, Prolusione al Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, 23 marzo 2015 in: Chiesacattolica.it [online], accesso: 19.10.2018, <http://www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2015-03/23-3/Prolusione%20Cardinale%20Bagnasco.pdf>.
Benedetto XVI, 2008, Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi, Sala Clementina, 22 dicembre 2008, in: La Santa Sede [online], accesso: 19.10.2018, <http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2008/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20081222_curia-romana.html>.
Benedetto XVI, 2011, Discorso al Deutscher Bundestag, Berlino, 22 settembre 2011, in: La Santa Sede [online], accesso: 21.10.2018, <http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110922_reichstag-berlin.html>.
Benedetto XVI, 2013, Discorso alla plenaria del Pontificio Consiglio “Cor Unum”, Sala del Concistoro, 19 gennaio 2013, in: La Santa Sede [online], accesso: 19.10.2018, <https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2013/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20130119_pc-corunum.
html>.
Boezi Francesco, 2018, Il cardinal Sarah tuona: “Gender teoria aberrante e perversa”, 12 agosto 2018, in: Il giornale [online], accesso: 18.10.2018, <http://www.ilgiornale.it/news/cronache/cardinal-sarah-tuona-gender-teoria-aberrante-e-perversa-1564243.html>.
Congregazione per la Dottrina della Fede, 2004, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione dell’uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo, Città del Vaticano, 31 maggio 2004, in: La Santa Sede [online], accesso: 17.10.2018, <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20040731_collaboration_it.html>.
De Beauvoir Simone, 1949, Le deuxième sexe II: L’expérience vécue, Gallimard, Parigi.
Eijk Card., Willem Jacobus, 2015, L’antropologia cristiana e la teoria del genere, Incontro delle Commissioni dottrinali europee, (Esztergom, 14 gennaio 2015), in: La Santa Sede [online], accesso: 12.10.2018, <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/incontri/rc_con_
cfaith_20150114_esztergom-eijk_it.html#_ftnref4>.
Faggioni Maurizio, 2015, L’ideologia del “gender”. Sfida all’antropologia e all’etica cristiana, Antonianum, No 2, p. 385–401.
Francesco, 2015a, Discorso durante l’incontro con i giovani sul Lungomare Caracciolo, Napoli, 21 marzo 2015, in: La Santa Sede [online], accesso: 23.10.2018, <https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/march/documents/papa-francesco_20150321_napoli-pompei-giovani.
html>.
Francesco, 2015b, Discorso durante l’Udienza Generale, Piazza San Pietro, 15 aprile 2015, in: La Santa Sede [online], accesso: 23.10.2018, <http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150415_udienza-generale.html>.
Francesco, 2015c, Lettera Enciclica “Laudato Si’” sulla cura della casa comune, 24 maggio 2015, in: La Santa Sede [online], accesso: 4.10.2018, <http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html>.
Francesco, 2015d, Discorso ai Vescovi di Porto Rico in visita “ad limina Apostolorum”, Città del Vaticano, Domus Santa Marta, 8 giugno 2015, in: La Santa Sede [online], accesso: 23.10.2018, <http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/june/documents/papa-francesco_20150608_adlimina-porto-rico.html>.
Francesco, 2016a, Esortazione apostolica post-sinodale “Amoris Laetitia” sull’amore nella famiglia, 19 marzo 2016, in: La Santa Sede [online], accesso: 23.10.2018, <http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html>.
Francesco, 2016b, Discorso durante l’incontro con sacerdoti, religiosi, religiose, seminaristi e agenti di pastorale, Chiesa dell’Assunta, Tbilisi, 1 ottobre 2016, in: La Santa Sede [online], accesso: 16.10.2018, <https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161001_georgia-sacerdoti-religiosi.html>.
Francesco, 2016c, Discorso alla comunità accademica del Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II” per studi su matrimonio e famiglia, Città del Vaticano, Sala Clementina, 27 ottobre 2016, in: La Santa Sede [online], accesso: 17.10.2018, <http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161027_pontificio-istituto--gpii.html>.
Francesco, 2017, Udienza ai partecipanti alla XXIII Assemblea Generale dei Membri della Pontificia Accademia per la Vita, Città del Vaticano, 05 ottobre 2017, in: La Santa Sede [online], accesso: 17.10.2018, <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/10/05/0667/01469.html>.
Giovanni Paolo II, 1988, Lettera Apostolica “Mulieris Dignitatem” sulla dignità e vocazione della donna in occasione dell’Anno Mariano, Citta del Vaticano, 15 agosto 1988, in: La Santa Sede [online], accesso: 18.10.2018, <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/1988/documents/hf_jp-ii_apl_19880815_mulieris-dignitatem.html>.
Giovanni Paolo II, 1995, Lettera alle donne, Città del Vaticano, 29 giugno 1995, in: La Santa Sede [online], accesso: 12.10.2018, <https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_29061995_women.html>.
Hawkes Gail, 1996, A Sociology of Sex and Sexuality, Open University Press, Buckingham-Philadelphia.
Money Joanne, Hampson, Joan G., & Hampson John L., 1955, Hermaphroditism: Recommendations concerning assignment of sex, change of sex, and psychologic management, Bulletin of the Johns Hopkins Hospital, No 97, 1955, 4, p. 284–300.
Pontificio Consiglio per la Famiglia, 2000, Famiglia, matrimonio e “unioni di fatto”, Città del Vaticano, 26 luglio 2000, 8, in: La Santa Sede [online], accesso: 12.10.2018, <http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20001109_de-facto-unions_it.html>.
Sala stampa della Santa Sede, 2016, Dialogo del Santo Padre con i Vescovi della Polonia, (Kraków, 27 luglio 2016), in: La Santa Sede [online], accesso: 23.10.2018, <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/08/02/0568/01265.html#it>.
Vanzan Piersandro, 2009, «Gender» e rapporto uomo-donna: femminismo o «reciprocità asimmetrica»?, Civiltà Cattolica, No 1, p. 550–562.
XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 2015, Relazione finale, La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo, Città del Vaticano, 24 ottobre 2015, in: La Santa Sede [online], accesso: 14.10.2018, <http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_it.html>.
Zammuner Vanda, 2000, Identità di genere e ruoli sessuali, in: Bonino S. (a cura di), Dizionario di psicologia dello sviluppo, Einaudi, Milano.

Opublikowane
2019-12-13

Cited By /
Share

Trębski, K. (2019). KWESTIA GENDER: WYZWANIE DLA ANTROPOLOGII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. Forum Teologiczne, 20, 97–108. https://doi.org/10.31648/ft.4806

Krzysztof Trębski 
Teologická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave (Bratislava, Słowacja)
https://orcid.org/0000-0003-0115-5787