MIŁOŚĆ EKLEZJALNA W EWANGELIZACJI

Hubert Tryk

Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-0405-428X


Abstrakt

Ewangelizacja jest istotną częścią misji Kościoła i ma na celu doprowadzenie człowieka do spotkania z Bogiem, który zbawia. Głoszenie Dobrej Nowiny nie może się jednak ograniczać wyłącznie do słów, ale wymaga świadectwa w postaci czynów. Najbardziej wiarygodne są czyny miłości, które najpełniejszy wzór znajdują w postawie Jezusa opisanej na kartach Ewangelii. Kościół stara się nie tylko naśladować Jezusa ale także uobecniać Go w głoszonym słowie Bożym, sakramentach, a także posłudze charytatywnej. Najważniejszą prawdą jaką ma do przekazania o Bogu, jest prawda o Jego nieskończonej miłości. Stąd ewangelizacja jest zawsze pewną formą komunikowania miłości Bożej. Niezwykle czytelne i przekonujące jest przede wszystkim świadectwo wiary w Chrystusa potwierdzane poprzez czyny miłości. Stąd w działaniach ewangelizacyjnych Kościoła zawsze winno się znajdować miejsce na caritas chrześcijańską, czyli posługę wobec potrzebujących.


Słowa kluczowe:

miłość, caritas, ewangelizacja, świadectwo wiary, przepowiadanie

Benedict XVI, 2005, Enciclical letter “Deus caritas est”, in: The Holy See [online], access: <http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html>, 1.07.2019.
Benedict XVI, 2007, Enciclical letter “Spe salvi”, in: The Holy See [online], access: <http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html>, 23.08.2019
Benedict XVI, 2010, Apostolic letter in the form of Motu Proprio “Ubicumque et Semper” establishingthe Pontifical Council for Promoting the New Evangelization, in: The Holy See [online], access: <http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/apost_letters/documents/hf_ben-xvi_apl_20100921_ubicumque-et-semper.html>, 11.12.2012.
Boff Leonadro, 2013, La nueva evangelizacion en America Latina, Bogota 1990.
Francis, 2013, Apostolic exhortation “Evangelii gaudium”, in: The Holy See [online], access:<http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn172>, 23.08.2019.
Goliszek Piotr T., 2004, Kerygmat dla nowej Europy, Lublin.
Hajduk Ryszard, 2013, Ewangelia na forum świata. Od apologetyki do marketingu narracyjnego, Kraków.
Jankowski Augustyn, 1989, Kerygmat w Kościele apostolskim, Częstochowa.
John Paul II, 1980, Enciclical letter “Dives in misericordia”, in: The Holy See [online], access: <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html>, 23.08.2019.
John Paul II, 1988, Apostolic exhortation “Christifideles laici”, in: The Holy See [online], access: <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html>, 23.08.2019.
John Paul II, 2001, Apostolic letter “ Novo millennio ineunte”, in: The Holy See [online], access: <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html>, 23.08.2019.
Kochel Jan, 2001, Katecheza ewangelizacyjna, Horyzonty Wiary, No 1, p. 24–37.
Królikowski Marian, 2014, Kerygmat dla zrodzenia chrześcijańskiej wiary, w: Stanisław Dyk, Wojsław Czupryński (ed.), Jak przepowiadać dziś, Olsztyn, s. 11–21.
Mikrut Antoni, 2001, Działać z miłością i w miłości, w: W Trzecie Tysiąclecie. Komentarz pastoralny do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, red. W. Lechowicz, Tarnów, s. 166–176.
Murawski Roman, 1992, Ewangelizacyjny charakter katechezy, Ateneum Kapłańskie, No 2, p. 182–190.
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, 2013a, „Miłość eklezjalna” w dialogicznym aspekcie sakramentalności Kościoła, in: In Persona Christi – w służbie pasterskiej obecności Chrystusa. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Antoniemu Misiaszkowi w 75.rocznicę urodzin, Edward Wiszowaty (ed.), Olsztyn, p. 237–245.
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, 2013b, Radość chrześcijańska jako cnota eklezjalna. Na marginesie Évangelii gaudium papieża Franciszka, Studia Nauk Teologicznych PAN, vol. 8, p. 95–106.
Parzych-Blakiewicz Katarzyna, 2017, Ubóstwo chrześcijańskie jako cnota eklezjalna. Implikacje hagiologiczne o św. Bracie Albercie, Ateneum Kapłańskie, No 2, p. 292–300.
Paul VI, 1975, Apostolic exhortation “Evangelii nuntiandi”, in: The Holy See [online], access: <http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html>, 23.08.2019.
Pawlina Krzysztof, 1997, Nowa ewangelizacja – zadanie Kościoła w Polsce, w: Z. Kijas (ed.), Mówić o Bogu, Kraków 1997, p. 167–188.
Second Vatican Council, 1964, Dogmatic constitution on the Church “Lumen gentium”, in: The Holy See [online], access: <http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_en.html>, 23.08.2019.
Second Vatican Council, 1965, Decree “Ad gentes divinitus”, in: The Holy See [online], access: <http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_en.html>, 23.08.2019.
Second Vatican Council, 1965, Decree “Apostolicam actuositatem”, in: The Holy See [online], access: <http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_en.html>, 23.08.2019.
Sherwin Michael, 2007, Reflection on Deus Caritas Est. A Tour Through the Casbah, “Nova et Vetera” No 2, s. 375–402.
Siwek Gerard, 2011, Co to jest przepowiadanie Kerygmatyczne?, Homo Dei, No 4, p. 115–121.
Synod of Bishops, 2011, XIII Ordinary General Assembly “The New Evangelization for the Transmission of the Christian Faith. Lineamenta, in: The Holy See [online], access: <http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_en.html>, 8.06.2018.
Twomey Vincent, 2008, Der Papst, die Pille und die Krise der Moral, Augsburg.
Weber Franz, 1995, Not lehrt handeln. Lateinamerikanische Kirchenerfahrungen als Ermutigung zu einer Neugestaltung unserer Seelsorge, w: Seelsorge neu gestalten. Fragen und Impulse, Hans Windisch (ed.), Graz.

Opublikowane
2019-12-13

Cited By /
Share

Tryk, H. (2019). MIŁOŚĆ EKLEZJALNA W EWANGELIZACJI. Forum Teologiczne, 20, 127–138. https://doi.org/10.31648/ft.4809

Hubert Tryk 
Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-0405-428X