WSPÓLNE KORZENIE TROSKI O STWORZENIE ORAZ O ETYKĘ RODZINNĄ

Ottó Pál Harsányi

Pontifical University Antonianum Rome Italy
http://orcid.org/0000-0003-3698-768X

Maksym Adam Kopiec


https://orcid.org/0000-0002-1055-6251


Abstrakt

Część wykładu sympozjalnego pt. Wspólne korzenie etyki ekologicznej i rodzinnej, wygłoszonego na II Międzynarodowym Sympozjum Familiologicznym pt. „Biznes rodzinny w kontekście integracji nauk humanistycznych, ekonomii i gospodarki” (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 11–12 czerwca 2018 r.).Benedykt XVI, 2009, Encyklika „Caritas in Veritate” (29 VI 2009), Kraków.
Coda Piero, 2008, Sul luogo della Trinità: rileggendo il “De Trinitate” di Agostino, Città Nuova, Roma.
Franciszek, 2015, Encyklika „Laudato Si’’ (25 V 2015), Kraków.
Gnada Aristide, 2017, Gift as a Principle of Moral Action, w: Robert C. Koerdel, Vimal Tiriminna (red.), Contemplating the Future of Moral Theology: Essays on Honour of Brian V. Johnstone, C.Ss.R., Pickwick Publications, Eugene (Oregon) 2017, s. 55–70.
Jan Paweł II, 1994, List do rodzin „Gratissimam sane” (2 II 1994), w: Opoka.org.pl [online], dostęp: 28.06.2019, <https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html>.
Ryan Robert, 2017, Pope Francis, Theology of the Body, Ecology, and Encounter, Journal of Moral Theology, t. 6, Numer specjalny 1, s. 56–73.
Pobierz


Opublikowane
2019-12-13

Cited By /
Share

Harsányi, O. P., & Kopiec, M. A. (2019). WSPÓLNE KORZENIE TROSKI O STWORZENIE ORAZ O ETYKĘ RODZINNĄ. Forum Teologiczne, 20, 191–195. https://doi.org/10.31648/ft.4814

Ottó Pál Harsányi 
Pontifical University Antonianum Rome Italy
http://orcid.org/0000-0003-3698-768X
Maksym Adam Kopiec 

https://orcid.org/0000-0002-1055-6251