OMÓWIENIA I SPRAWOZDANIA

Edward Wiszowaty

Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-1063-0415

Maksym Adam Kopiec


https://orcid.org/0000-0002-1055-6251

Eugeniusz Sakowicz

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
https://orcid.org/0000-0001-8064-9042

Katarzyna Parzych-Blakiewicz

Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-7965-9064


Abstrakt

W tej części znajdują się omówienia czterech publikacji: 1) Anna Zellma, ks. Wojsław Czupryński, ks. Hubert Tryk, Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Wy-dawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsz-tyn 2018, ss. 138. 2) Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Stanisław Kuprjaniuk (red.), Matka Boża Gietrzwałdzka w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, Olsztyn 2018, ss. 320. 3) Maksym Adam Kopiec OFM, Nie lękajcie się Prawdy! Nieustanna nowość encykliki „Veritatis splendor” Świętego Jana Pawła II, SQL, Olsztyn 2018, ss. 161. 4) Edward Fiała, Homo iudicans. Sądzenie jako degradacja osoby, „Teoria i Praktyka Interpretacji” nr 7. Seria pod redakcją Edwarda Fiały, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 172. Jest też jedno sprawozdanie: 3. Międzynarodowe Sympozjum Familiologiczne pt. „Ekologia a rodzina” w kontekście integracji badań nauk humanistycznych i empirycznych (UWM w Olsztynie, 27–28 maja 2019 r.).Pobierz


Opublikowane
2019-12-13

Cited By /
Share

Wiszowaty, E., Kopiec, M. A., Sakowicz, E., & Parzych-Blakiewicz, K. (2019). OMÓWIENIA I SPRAWOZDANIA. Forum Teologiczne, 20, 209–225. https://doi.org/10.31648/ft.4816

Edward Wiszowaty 
Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-1063-0415
Maksym Adam Kopiec 

https://orcid.org/0000-0002-1055-6251
Eugeniusz Sakowicz 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
https://orcid.org/0000-0001-8064-9042
Katarzyna Parzych-Blakiewicz 
Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-7965-9064