THE PHILOSOPHICAL MODEL OF THE FAMILY IN THE CONTEXT OF ANTHROPOLOGICAL AND SOCIAL CHALLENGES WITH A VIEW TO KANT, HUSSERL AND HEIDEGGER – A FOCAL POINT SKETCH

Kazimierz Rynkiewicz

Philosophy Department Munich University (Germany)


Abstrakt

Gdy mόwimy o problematyce antropologicznej i społecznej, zakładamy metodycznie w większości przypadkόw pewną epistemologicznie stabilną strukturę myślową „człowiek-rodzina-społeczeństwo”. W ten sposόb wyrasta podłoże dla filozoficznego modelu rodziny, nacechowanego swoistą kauzalną hermeneutyką. Nie można przekonująco mόwić o rodzinie, nie uwzględniając przy tym pojedynczego człowieka oraz nie można przekonująco mόwić o społeczeństwie, nie uwzględniając przy tym rodziny. Umożliwia to ujęcie rodziny jako communio personarum. Kant nadaje tej konstelacji wymiar transcendentalny, Husserl wymiar fenomenologiczny, Heidegger zaś wymiar egzystencjalny. Uwzględnione zostają przy tym etyka obowiązku, życie środowiskowe i troska. Skutkuje to rόwnież określeniem metodycznym obszaru myślowego, gdzie można potem analizować ontologiczno-epistemiczną i etyczną strukturę rodziny, uwzględniając przy tym wartość życia.


Słowa kluczowe:

family, society, duty, living environment, care, value of life


Franziskus, 2016, Nachsynodales Schreiben ˮAmoris laetitia“, Bonn.   Google Scholar

Hegel Georg W.F., 1986, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Frankfurt am Main.   Google Scholar

Heidegger Martin, 182001, Sein und Zeit, Tübingen.   Google Scholar

Höffe Otfried, 2012, Kants Kritik der praktischen Vernunft. Eine Philosophie der Freiheit, München.
Crossref   Google Scholar

Husserl Edmund, 21962, Husserliana: Gesammelte Werke, Den Haag 1950f. * Bd. 6: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, hrsg. v. W. Biemel.   Google Scholar

Johannes Paul II, 1981, Nachsynodales Schreiben “Familiaris Consortio”.   Google Scholar

Kant Immanuel, 21786, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Riga.   Google Scholar

Kant Immanuel, 1788, Kritik der praktischen Vernunft, Riga.   Google Scholar

Kant Immanuel, 21787, Kritik der reinen Vernunft, Riga.   Google Scholar

Kobak Jan, 2018, Anthropological Foundations, in: J. Goleń u.a. (hrsg.), Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church, Lublin, pp. 107-121.   Google Scholar

Nida-Rümelin Julian, 2005, Wert des Lebens, in: ders. (hrsg.), Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung, Stuttgart, pp. 886-914.   Google Scholar

Ricken Friedo, 31998, Allgemeine Ethik, Stuttgart.   Google Scholar

Rynkiewicz Kazimierz, 2002, Von der Grundlegung der christlichen Ethik zur Grundlegung der philosophischen Anthropologie. Eine kritische Untersuchung zum Personbegriff von Karol Wojtyla, Berlin.   Google Scholar

Rynkiewicz Kazimierz, 2016, Die epistemische Koexistenz von Theorie und Wissen. Zur Wissenschaftstheorie im Zeitalter postmoderner Erwartungen, Hamburg.   Google Scholar

Wittgenstein Ludwig, 1984, Philosophische Untersuchungen, in: ders., Werkausgabe in 8. Bänden, Bd. 2, Frankfurt am Main.   Google Scholar

Vossenkuhl Wilhelm, 2006, Die Möglichkeit des Guten. Ethik im 21. Jahrhundert, München.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-10-13

Cited By /
Share

Rynkiewicz, K. . (2021). THE PHILOSOPHICAL MODEL OF THE FAMILY IN THE CONTEXT OF ANTHROPOLOGICAL AND SOCIAL CHALLENGES WITH A VIEW TO KANT, HUSSERL AND HEIDEGGER – A FOCAL POINT SKETCH. Forum Teologiczne, 22, 21–30. https://doi.org/10.31648/ft.6919

Kazimierz Rynkiewicz 
Philosophy Department Munich University (Germany)