THE CANONICAL, LEGAL AND LITURGICAL CONSEQUENCES OF THE REDEFINITION OF THE SACRAMENT OF MARRIAGE IN THE OLD CATHOLIC CHURCHES

Tomasz Dariusz Mames

Église Catholique et Apostolique de Paris (ECAP) / Catholic and Apostolic Church of Paris (France); Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu / Society of Friends of Sciences in Przemyśl (Poland)


Abstrakt

Zarówno Kościół rzymskokatolicki, kanoniczne Kościoły prawosławne, jak i Kościoły zrzeszone w Unii Utrechckiej, zaliczają małżeństwo do siedmiu sakramentów. Nie ma jednak między nimi jednomyślności odnośnie do szafarza związku sakramentalnego, możliwości zawarcia ponownego małżeństwa po rozwodzie lub małżeństwa osób duchownych. W ostatnich latach powodem napięć w poszczególnych wspólnotach kościelnych były także decyzje dotyczące kanonicznego zalegalizowania związków osób tej samej płci. Kwestia ta dotyczy w szczególności Kościołów, których biskupi wchodzą w skład Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich. W zachodnioeuropejskich Kościołach starokatolickich Unii Utrechckiej istnieje pełna zgoda co do tego, że orientacja homoseksualna jest jedną z odsłon natury ludzkiej. Starokatolicy są zdania, że seksualność jest darem od Boga i jako taka nie jest przez Stwórcę potępiana. Teolodzy starokatoliccy uważają, że potępienie homoseksualizmu, jakie znajdujemy na kartach Pisma Świętego, wynikało z ówczesnej wiedzy na jego temat i związanych z nią konotacji kulturowych. Zwracają także uwagę na to, iż współczesna nauka ukazuje zjawisko to w zupełnie innej perspektywie, opierając się na wynikach badań naukowych nieznanych ani tradycji Biblijnej ani Tradycji wczesnego Kościoła. Konsekwencją tej tezy było otwarcie debaty wokół natury związków jednopłciowych oraz możliwości ich błogosławienia.


Słowa kluczowe:

Old Catholic Church, Sacramentology, Marriage, Same-sex marriage, homosexuality


Arx Urs von, 2002, Editors` Introduction, Anglican Theological Review, LXXXIV/3, pp. 491-500.   Google Scholar

Arx Urs von, 2008, Rozłamowa parafia w Kościele Polskokatolickim (KPK) w Polsce, Rodzina, 1, pp. 10-11.   Google Scholar

Arx Urs von, 2013, Kościół i wspólnota kościelna – wprowadzenie i refleksje, (trans.) Dariusz Bruncz, in: Jacek Jezierski (ed.) Dialog ekumeniczny: Rzym – Kościoły Unii Utrechckiej (2009), Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn, pp. 15-29.   Google Scholar

Bałakier Edward, 1990, Sakramentologia starokatolicka, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa.   Google Scholar

Bec André Le, 2018, Miséridorde & Amour. L`Église Mariavite, EACP, Paris.   Google Scholar

Berlis Angela, 2008, Frauen im Amt Alt-Katholischen Kirche, in: Jacek Jezierski (ed.), Biskup – prezbiter – diakon. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn, pp. 101-111.   Google Scholar

Berlis Angela, 2015, Pfarrer auf Freiersfüßen Die Entflechtung von Priestertum und Pflichtzölibat in der Alt-Katholischen Kirche der Niederlande, in: Anja Goller, Andreas Krebs Andreas and Matthias Ring (eds.), Weg-Gemeinschaft Festschrift für Günter Eßer, Alt-Katholischer Bistumsverlag, Bonn, pp. 72-85.   Google Scholar

Domagała Bożena, 1996, Polski Narodowy Kościół Katolicki – herezja, ruch narodowy czy ruch społeczny, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.   Google Scholar

Dupac de Bellegarde, MG, 1852, Histoire abrégée de l`Église Métropolitaine d`Utrecht, principalement depuis la Révolution Sept Provinces-Unies des Pays-Bas, sous Philippe II, jusqu`à l`an 1784, JA Van Woestenberg, Utrecht.   Google Scholar

Eßer Günter, 2016, “Gott segnet Euch, damit Ihr ein Segen für andere werdet”. Die Sakramentalität gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Ein Beitrag zur aktuellen Diskussion in der Alt-Katholischen Kirche Deutschlands, Alt-Katholische und Ökumenische Theologie, Jahresheft des Alt-Katholischen Seminars der Universität Bonn, 1, p. 67-78.   Google Scholar

Frieling Reinhard, 2000, Ordynacja kobiet w refleksji biblijnej, ewangelickiej i ekumenicznej, Rocznik Teologiczny, 42/1, pp. 157-168.   Google Scholar

Haag Lothar, 2016, Trauung und Partnerschaftssegnung. Nötige Unterscheidung oder Diskriminierung?, Alt-Katholische und Ökumenische Theologie. Jahresheft des Alt-Katholischen Seminars der Universität Bonn, 1, pp. 59-66.   Google Scholar

Haag Martine, 1996, Statut des femmes dans les organisations religieuses : l`example de l`accès au pouvoir clérical, Archives de Sciences Sociales des Religions, 95, pp. 47-67.
Crossref   Google Scholar

Hartmann Fritz, Seidler Gerhard, 2012, Notre Foi. La Foi de l`Église Catolique Nordique et l`Église Catholique Chrétienne d`Allemagne, Port Royal Verlag, Port Royal.   Google Scholar

Helminiak Daniel A., 2002, Co Biblia naprawdę mówi o homoseksualności?, transl. Jerzy Jaworski, Wydawnictwo Uraeus, Gdynia.   Google Scholar

Komunikat z I Sesji Kapituły Generalnej, 2015, Mariawita, 4-9, p. 8.   Google Scholar

Krebs Andreas, 2019, Zur Debatte um Ehe und Partnerschaft. Gleichheit oder Differenz?, Christkatholisch. Zeitschrift der Christkatholischen Kirche der Schweiz, 4, pp. 4-7.   Google Scholar

Küry Urs, 1996, Kościół Starokatolicki. Historia, nauka, dążenia, transl. Wiktor Wysoczański, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa.   Google Scholar

List pasterski Biskupów Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, 2014, Mariawita, 4-6, pp. 3-6.   Google Scholar

Majewski Tadeusz R., 1993, Urząd duchowny w Kościele Polskokatolickim, Miesięcznik Kościelny. Urzędowy organ wewnętrzny Kościoła Polskokatolickiego w RP, 12/X, pp.74-81.   Google Scholar

Mames Tomasz D., 2009, Mysteria Mysticorum. Szkice z duchowości i historii mariawitów, NOMOS, Kraków.   Google Scholar

Methuen Charlotte, 2007, The Bonn Agreement and the catholicization of Anglicanism: Anglicans and Old Catholics in the Lang papers and the Douglas papers 1920-1939, Internationale Kirchliche Zeitschrift: Neue Folge der Revue Internationale de Théologie, 97, pp. 1-22.   Google Scholar

Michalski Mirosław, 2008, Odejście od obowiązkowego celibatu duchownych w Polskim Narodowym Kościele Katolickim i Kościele Polskokatolickim, in: Jacek Jezierski (ed.), Biskup – prezbiter – diakon. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn, pp. 55-65.   Google Scholar

Pérès Jacques-Noël, 2019, Libre parole d`un protestant sur le mariage, Unité des Chrétiens, 194, p. 24.   Google Scholar

Ploeger Mattijs, 2015, Liturgische Spiritualität als Glaubens- und Lebensstil Autobiographische und Theologische Reflexionen als Beitrag zum Alt-Katholischen Identitätsdiskurs, in: Anja Goller, Andreas Krebs Andreas and Matthias Ring (eds.), Weg-Gemeinschaft Festschrift für Günter Eßer, Alt-Katholischer Bistumsverlag, Bonn, pp. 15-30.   Google Scholar

Przedpełski Borys, 2008, Sukcesja apostolska w zachodnioeuropejskich Kościołach starokatolickich Unii Utrechckiej. Spojrzenie polskokatolickie, in: Jezierski Jacek (ed.), Biskup – prezbiter – diakon. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn, pp. 67-92.   Google Scholar

Przedpełski Borys, 2013, Odśrodkowe tendencje reformistyczne Kościoła Rzymskokatolickiego krajów języka niemieckiego w XVIII i XIX stuleciu, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa.   Google Scholar

Przedpełski Borys, 2018, Konsekracja biskupów polskokatolickich w 1952 roku, in: Paweł Rabczyński (red.), Sukcesja i urząd biskupa. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, pp. 109-120.   Google Scholar

[b.a], 2016, Unia Utrechcka i Kościół Szwecji w pełnej komunii (2016, Nov. 24), in: Ekumenizm [online], access: 12.05.2019 .   Google Scholar

Rein Harald, 2006, Rapport de la commission Église et homosexualité, Présence catholiques-chrétiennes. Supplément, 4, pp. 2-3.   Google Scholar

Ring Matthias, Rütten Christian and Thuringer Siegfried, 2016, Der Ritus der Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften Ein Werkstattbericht, Alt-Katholische und Ökumenische Theologie, Jahresheft des Alt-Katholischen Seminars der Universität Bonn, 1, pp. 49-58.   Google Scholar

Rozmowy z przedstawicielami Unii Utrechckiej, 2013, Mariawita, 7-9, p. 26.   Google Scholar

Rybak Stanisław, 2011, Mariawityzm. Dzieje i współczesność, Agencja Wydawnicza CB, Warszawa.   Google Scholar

Savoy Irène, 2006, Synod National Aarou 2006. Le sentiment d`être dans un débat parlementaire. L`ouverture de l`esprit de notre Église, Présence. Mensuel de paroisses catholiques-chrétiennes de Suisse romande, 6, pp. 4-5.   Google Scholar

Stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego i Polskiej Rady Ekumenicznej w sprawie projektu ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci, 7 marca 2005 r., w: Polska Rada Ekumeniczna [online], access: 27.10.2019, .   Google Scholar

Statute of the Old Catholic Boshops United in the Union of Utrecht., 2001, in: Internationalen Altkatholischen Bischofskonferenz (IBK), Beiheft zu IKZ 91, Bern, pp. 28-39.   Google Scholar

The Declaration of Utrecht (September 24, 1889)., 2001, in: Internationalen Altkatholischen Bischofskonferenz (IBK), Beiheft zu IKZ 91, Bern, pp. 40-42.   Google Scholar

The Holy Bible containing the Old and New Testaments: translated out of the original tongues: and with the former translations diligently compared and revised, by His Majesty's special command, 1891, The British and Foreign Bible Society, London.   Google Scholar

Tomaszewska Joanna, 2001, Women-Church, czyli rebeliantki w Kościele, Katedra Gender Studies UW, 1, pp. 202-211.   Google Scholar

Urbisch Johannes J., 2006, Die Geschichte des Alt-Katholizismus in Schlesien bis 1945, Alt-Katholische Kirchengemeinde, Berlin.   Google Scholar

Vignot Bernard, 2010, Le phénomène des Églises parallèles, Éditions du Cerf, Paris.   Google Scholar

Wysoczański Wiktor, 2009, Kościół Polskokatolicki, in: Hanna Tranda, Mirosław Patalon (eds.), W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie, Wydawnictwo WAM 2009, Kraków, pp. 143-164.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-10-13

Cited By /
Share

Mames, T. D. . (2021). THE CANONICAL, LEGAL AND LITURGICAL CONSEQUENCES OF THE REDEFINITION OF THE SACRAMENT OF MARRIAGE IN THE OLD CATHOLIC CHURCHES. Forum Teologiczne, 22, 125–140. https://doi.org/10.31648/ft.6926

Tomasz Dariusz Mames 
Église Catholique et Apostolique de Paris (ECAP) / Catholic and Apostolic Church of Paris (France); Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu / Society of Friends of Sciences in Przemyśl (Poland)