IL CAMMINO DI GIUSEPPE VERSO LA GIUSTIZIA EVANGELICA NELL’OTTICA DI MT 1,18-25

Zdzisław Żywica

Facoltà di Teologia dell'Università di Varmia e Masuria di Olsztyn (Polonia)


Abstrakt

W tym studium Mt 1,18-25 autor szuka odpowiedzi na następujące pytania: Czy ewangelista chce w nim powiedzieć, że postawa Józefa, który wypełniał polecenia Pana, dane mu przez anioła (1,24-25), kierowana była przez ewangeliczną sprawiedliwość, którą Jezus nazwał później „większą sprawiedliwością” (5,20)? Jeśli tak, to, czy identyfikuje Józefa jako biblijny ideał i sprawiedliwego Izraelitę, który żyje zgodnie z wolą Bożą dla tych, którzy chcą zostać uczniami Mesjasza i Syna Bożego i chcą żyć w „większej sprawiedliwości” w Kościele, który On zbudował (16, 18)? Czy zatem Mateusz chce powiedzieć, że metanoia, przez którą przeszedł Józef po spotkaniu ze Słowem Bożym, zapowiada drogę metanoii Ewangelii głoszonej przez Jezusa jego uczniom (4,17), a przez nich wszystkim narodom aż do końca świata (28,16-20)? To egzegetyczne i teologiczne studium prowadzi do wniosku, że Mateusz Ewangelista rzeczywiście ukazuje Józefa w tym wydarzeniu, który przeszedł przez swoją osobistą metanoię pod wpływem Słowa Pańskiego. Dzięki temu stał się idealnym typem człowieka ewangelicznej sprawiedliwości dla tych, którzy w przyszłości, kierując się ewangelią „większej sprawiedliwości”, głoszoną przez Jezusa, będą chcieli zostać uczniami Emmanuela i Zbawiciela w Kościele zbudowanym przez Niego.


Słowa kluczowe:

Giuseppe, giusto, Maria, vergine, Spirito Santo, allontanare, timore, prendere con se, Gesu, Emmanuele


Allison Dale C., 1993, Divorce, celibacy and Joseph (Matthew 1,18-25 and 19,1-12), Journal for the Study of the New Testament 49, pp. 3-10.
Crossref   Google Scholar

Bright Josef, 1994, Historia Izraela, Wydawnictwo PAX, Warszawa.   Google Scholar

Cambier Jules, Xavier Leon-Dufour, 1973, Miłosierdzie, in: Słownik Teologii Biblijnej, Xavier Leon-Dufour (red.), Wydawnictwo Pallottinum, Poznań-Warszawa, pp. 478-482.   Google Scholar

Coogan Michael D., 1999, Miłosierdzie, in: Słownik Wiedzy Biblijnej, Bruce M. Metzger, Michael. D. Coogan (red.), Warszawa, pp. 519-520.   Google Scholar

Descamps A., 1973, Sprawiedliwość, in: Słownik Teologii Biblijnej, Xavier Leon-Dufour (red.), Wydawnictwo Pallottinum, Poznań-Warszawa, pp. 897-906.   Google Scholar

Fredriksen Paula, 1999, Miłość, in: Słownik Wiedzy Biblijnej, Bruce M. Metzger, Michael., D. Coogan (red.), Warszawa, pp. 518-519.   Google Scholar

Gnilka Joachim, 2000, DasMatthäusevangelium, Bd. I/1. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Sonderausgabe, Verlag Herder, Freiburg, p. 17.   Google Scholar

Hanc Wojciech, 2000, Święty Józef w tajemnicy Wcielenia, Wydawnictwo Salvatoris Mater 2, pp. 25-45.   Google Scholar

Hergesel Tomasz, 1984, Syn Maryi Synem Bożym. Postać Maryi w Mateuszowej Ewangelii Dzieciństwa, in: U boku Syna. Studia z mariologii biblijnej, Jan Szlaga (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, pp. 65-73.   Google Scholar

Łach Jan, 2001, Dziecię się nam narodziło. W kręgu teologii Ewangelii dziecięctwa Jezusa, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa.   Google Scholar

Paciorek Antoni, 2005, Ewangelia według świętego Mateusza. Cap. 1–13. T. I/1, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa.   Google Scholar

Peter Michał, 1979, Mąż sprawiedliwy. Św. Józef według tekstu Mateusza 1,19, W Drodze 7, pp. 48-56.   Google Scholar

Popowski Remigiusz, 1995, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa.   Google Scholar

Ratzinger Josef–Benedetto XVI, 2012, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, Wydawnictwo Znak, Kraków.   Google Scholar

Romaniuk Kazimierz, 1980, “Józef mąż sprawiedliwy…” (Mt 1,19), Collectanea Theologica 50, pp. 25-34.   Google Scholar

Ryken Leland, JWilhoit James C., Longman III Tremper, 1998, Sen, in: Słownik Symboliki Biblijnej, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa, pp. 901-902.   Google Scholar

Stramare Tarcisio, 1989, L’annunciazione a Giuseppe in Mt 1,18-25. Analisi letteraria e significato teologico, Bibbia e Oriente 31, pp. 3-14.   Google Scholar

Warzecha Julian, 2005, Historia dawnego Izraela, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.   Google Scholar

Wiener Claude, 1973, Miłość, in: Słownik Teologii Biblijnej Xavier Leon-Dufour (red.), Wydawnictwo Pallottinum, Poznań-Warszawa, pp. 484-486.   Google Scholar

Ziesler John, 1999, Sprawiedliwość, in: Słownik Wiedzy Biblijnej Bruce M. Metzger, Michael D. Coogan (red.), Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa, pp. 715-716.   Google Scholar

Żywica Zdzisław, 2003, Mateuszowe formuły i cytaty wypełnienia, in: Pieśniami dla mnie twoje przykazania, Waldemar Chrostowski (red.), Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa, pp. 470-486.   Google Scholar

Żywica Zdzisław, 2003, Opowiadanie o poczęciu Jezusa – Emmanuela (Mt 1,18-25), Ełckie Studia Teologiczne 4, pp. 281-287.   Google Scholar

Żywica Zdzisław, 2006, Kościół a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza. Teologia narratywna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-10-13

Cited By /
Share

Żywica, Z. . (2021). IL CAMMINO DI GIUSEPPE VERSO LA GIUSTIZIA EVANGELICA NELL’OTTICA DI MT 1,18-25. Forum Teologiczne, 22, 207–222. https://doi.org/10.31648/ft.6931

Zdzisław Żywica 
Facoltà di Teologia dell'Università di Varmia e Masuria di Olsztyn (Polonia)