GOTOWOŚĆ DO CIERPIENIA Z CHRYSTUSEM W PISMACH ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

Małgorzata Pagacz

Akademia Katolicka w Warszawie (Polska)


Abstrakt

Na podstawie pism św. Urszuli Ledóchowskiej w artykule zajęto się analizą zagadnienia, jakim jest gotowość do cierpienia z Chrystusem. Święta Urszula zwraca uwagę na niezastąpione znaczenie umiejętności przecierpienia z Chrystusem tego, co na człowieka nakłada życie, bez celowego szukania umartwień czy pokut. Podkreśla, że nie samo cierpienie jest istotne, lecz kluczową kwestią jest, czy człowiek cierpi z miłością, złączony ze Zbawicielem. Wytrwałe utrzymywanie w stanie czujności gotowości do cierpienia z Jezusem jest tym, na czym matce Ledóchowskiej szczególnie zależy, gdy ukazuje specyfikę życia zakonnego, będącego drogą naśladowania Chrystusa.


Słowa kluczowe:

duchowość chrześcijańska, cierpienie, krzyż, Urszula Ledóchowska, życie konsekrowane


Franciszek, 2013, Homilia podczas Mszy św. dla seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek: Ewangelizacji dokonuje się na klęczkach (7 VII 2013), L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 8-9(2013).   Google Scholar

Franciszek, 2015, Spotkanie z duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i seminarzystami: Nie zapominajcie o przeszłości (6 VI 2015), L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 6(2015).   Google Scholar

Franciszek, 2016, Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z Andreą Torniellim, tłum. Joanna Ganobis, Znak, Kraków.   Google Scholar

Jalics Franz, 2008, Rekolekcje kontemplatywne, Wydawnictwo WAM, Kraków.   Google Scholar

Jan Paweł II, 1984, O życiu zakonnym. Przemówienia – Listy Apostolskie – Instrukcje, wybór tekstów i oprac. Eugeniusz Weron, Antoni Jaroch (red.), Pallottinum, Poznań–Warszawa.   Google Scholar

Jan Paweł II, 1996, Adhortacja Vita consecrata, Watykan.   Google Scholar

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 2014, Radujcie się. List okólny do osób konsekrowanych z nauczania Papieża Franciszka, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa.   Google Scholar

Ledóchowska Urszula, 2000a, Rozmyślania dla Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, t. 1-2, [Druk: Apostolicum], Pniewy.   Google Scholar

Ledóchowska Urszula, 2000b, Pisma zakonne, [Druk: Apostolicum], Pniewy.   Google Scholar

Ledóchowska Urszula, 2013, Listy 1885-1907. Część 1, ARWIL, Warszawa.   Google Scholar

Marek Saj (red.), Benedykt XVI do osób konsekrowanych, 2009, Homo Dei, Kraków.   Google Scholar

Meester Conrad de, 1990, Z pustymi rękami. Posłannictwo Teresy z Lisieux, tłum. Zofia Nosalewska, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków.   Google Scholar

Pagacz Małgorzata, 2019, Życie konsekrowane znakiem nadziei dla współczesnego świata w nauczaniu Kościoła od Soboru Watykańskiego II, Wydawnictwo Salwator, Kraków.   Google Scholar

Paweł VI, 1974, Charyzmat życia zakonnego. Przemówienia i dokumenty, Pallottinum, Warszawa–Poznań.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-10-13

Cited By /
Share

Pagacz, M. . (2021). GOTOWOŚĆ DO CIERPIENIA Z CHRYSTUSEM W PISMACH ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ. Forum Teologiczne, 22, 223–234. https://doi.org/10.31648/ft.6932

Małgorzata Pagacz 
Akademia Katolicka w Warszawie (Polska)