LA “ECOLOGÍA” EN EL PENSAMIENTO DE LOS PADRES DE LA IGLESIA

Marek Raczkiewicz

San Dámaso University, Madrid (España)


Abstrakt

Mówić o “ekologii” u Ojców Kościoła, to mówić o teologii stworzenia. W II w. Kościół musi stawić czoła trendom, zewnętrznym i wewnętrznym, na podstawie których stworzenie, materię, ciało uznaje się za źródło zła i a ich pochodzenie sytuuje się od niedoskonałego demiurga lub Boga Starego Testamentu, który nie jest miłosiernym Ojcem Jezusa. Tacy pisarze jak św. Ireneusz udowadniają, że wszystko, także świat materialny, zostało stworzone przez Boga, jest przez niego chciane i kochane. Każda z Boskich Osób wycisnęła swoje piętno w świecie stworzonym. Ireneusz podkreśla w swoich pismach, że świat stworzony jest nie tylko biernym uczestnikiem historii zbawienia, ale także bierze w niej aktywny i dynamiczny udział: otrzymał od Stwórcy powołanie, które realizuje się stopniowo w historii. Jego pierwociny, tj. chleb i wino, stają się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Chrześcijanin jest więc zobowiązany, aby troszczyć się o stworzenie, które przypomina nam o jego trynitarnym dynamizmie, zachęca nas do życia w świętości i dzieli z człowiekiem drogę ku zbawieniu. Świat stworzony jest domem, o który nieustannie należy się troszczyć. Przypomniał o tym, a także o odpowiedzialności człowieka za stworzenie papież Franciszek w encyklice Laudato si’.


Słowa kluczowe:

creación, Papa Francisco, “Laudato si”, Ireneo


Benats Bart, Il ritmo trinitario della verità, Roma 2006.   Google Scholar

Blas Pastor Joaquín, Deo nutriente. Hermenéutica de las imágenes conviviales en la teología de Ireneo de Lyon: de la creación al milenio, Madrid 2014.   Google Scholar

Calvo Juan J., La promesa del Cosmos, UESD, Madrid 2004.   Google Scholar

Carcione Filippo, La creazione e l’uomo in Ireneo, en: Dizionario di Spiritualità Bíblico-Patristica 11, Roma 1995, 89-90.   Google Scholar

Chryssavgis John, On Earth as in Heaven: Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical Patriarch Bartholomew, New York 2012.   Google Scholar

Chryssavgis John, Patriarca Ecuménico Bartolomé y del Medio Natural: El Simposio Mississippi, en EcoJesuit 15 de abril 2015, in: EcoJesuit [online], acceso: 20.04.2019, .   Google Scholar

Fantino Jacques, La théologie de Saint Irénée, Paris 1994.   Google Scholar

Francisco, Encíclica Laudato si, en: The Holy See [online], acceso: 20.04.2020, .   Google Scholar

Grego Igino, Le “due mani di Dio” nella storia della salvezza negli scritti di Ireneo di Lione, 1989, Asprenas 36, pp. 469-483.   Google Scholar

Ireneo de Lyón, Demostración de la predicación apostólica, trad. E. Romero Pose, Ciudad Nueva, Madrid 1992.   Google Scholar

Ireneo de Lyón, Contra los herejes, trad. C. I. González, CEM, México DF 2000.   Google Scholar

Jonas Hans, La religión gnóstica. El mensaje del Dios extraño y los comienzos del cristianismo, Madrid 2000.   Google Scholar

Moll Sebastian, Marción. El primer hereje, Salamanca 2014.   Google Scholar

Montserrat Torrents Jose, Los gnósticos, II, Gredos, Madrid 1983.   Google Scholar

Namikawa, Kiyota Miyako, Paciencia para madurar: "acostumbrar" para la comunión en San Ireneo de Lyon, Madrid 2014.   Google Scholar

Orbe Antonio, La Patrística y el progreso de la teología, 1969, Gregorianum 50, pp. 543-570.   Google Scholar

Orbe Antonio, Del hombre imperfecto al perfecto en San Ireneo, en: Crescita dell’uomo nella Catechesi dei Padri (Età Prenicena), a cura di S. Felici, LAS-Roma 1987, pp. 103-125.   Google Scholar

Orbe Antonio, Deus facit, homo fit. Un axioma de San Ireneo, Gregorianum, 1988, 69, pp. 629-661.   Google Scholar

Orbe Antonio, Introducción a la teología de los siglos II y III, Roma-Salamanca 1988.   Google Scholar

Trevijano Ramon, La Biblia en el cristianismo antiguo, Estella 2001.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-10-13

Cited By /
Share

Raczkiewicz, M. . (2021). LA “ECOLOGÍA” EN EL PENSAMIENTO DE LOS PADRES DE LA IGLESIA. Forum Teologiczne, 22, 235–248. https://doi.org/10.31648/ft.6933

Marek Raczkiewicz 
San Dámaso University, Madrid (España)