Studia Prawnoustrojowe
Adres Redakcji:
Wydział Prawa i Administracji UWM
10-702 Olsztyn, ul. Warszawska 98
tel. 89 524 64 31
redakcja.wpia@uwm.edu.pl


Główna osoba do kontaktu

dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM
Tel. 89 524 64 31

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński