Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza Policji a udaremnienie, rozwiązanie lub doprowadzenie do rozwiązania zgromadzenia zorganizowanego w trybie uproszczonym

Jerzy Ferenz

Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Jerzy Ferenz
https://orcid.org/0000-0002-0871-0846


Abstrakt

Organising of peaceful assemblies and participating in them is one of the fundamental civil freedom in the democratic state based on the rule of law. This paper contains considerations about the matter of offcial duties undertook by police offcers towards participants of assemblies organised in simplifed procedure. It provides an attempt to establish where are the borders of the legality of their acts and when they exceed the border of legality and commit the crime under the article 231 section 1 of the penal code.


Słowa kluczowe:

exceeding official authority, police officer, freedom of assembly, dissolution of the assembly


Etzioni A., Demonstration democracy, Gordon & Breach Science 1970.   Google Scholar

Gajewski S., Jakubowski A., Prawo o zgromadzeniach. Komentarz, Warszawa 2017.   Google Scholar

Grześkowiak A., Wiak K., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017.   Google Scholar

Jaremczak B., Kamińska-Nawrot A., Agresja i brutalność w Policji – zjawisko marginalne czy poważny problem, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 40.   Google Scholar

Kallaus Z., Przestępne nadużycie władzy, Warszawa 1982.   Google Scholar

Królikowski M., Zawłocki R., Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222–316, Warszawa 2017, SIP Legalis.   Google Scholar

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.   Google Scholar

Safjan M., Bosek L., Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016,   Google Scholar

SIP Legalis.   Google Scholar

Stefański R., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-11

Cited By /
Share

Ferenz, J. (2019). Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza Policji a udaremnienie, rozwiązanie lub doprowadzenie do rozwiązania zgromadzenia zorganizowanego w trybie uproszczonym. Studia Prawnoustrojowe, (43), 81–94. https://doi.org/10.31648/sp.4601

Jerzy Ferenz 
Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Jerzy Ferenz
https://orcid.org/0000-0002-0871-0846