Kierunki zmian w zakresie sądowego wymiaru kary (wybrane problemy w perspektywie najnowszych propozycji legislacyjnych)

Agnieszka Kania

Uniwersytet Zielonogórski
https://orcid.org/0000-0001-6246-3172


Abstrakt

The aim of the article – which was inspired by the latest proposal for an amendment to the Polish Penal Code (parliamentary paper no. 3451) – is to point out possible changes in the scope of a judicial sentencing. The article provides a critical analysis of the proposed changes relating to the general directives of a judicial sentencing, as well as a skeptical assessment of the attempt to indicate their hierarchy. It also makes objections to the proposal of introducing a set of circumstances which would have an aggravating or mitigating effect on the process of developing the judicial sentencing into the provisions of the Polish Penal Code.


Słowa kluczowe:

judicial sentencing, the general prevention directive, aggravating and mitigating circumstances


Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.   Google Scholar

Kaczmarek T., Ogólne dyrektywy wymiaru kary w teorii i praktyce sądowej, Wrocław 1980.   Google Scholar

Kaczmarek T., Opinia o projekcie rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2001, nr 1.   Google Scholar

Kania A., Prewencja ogólna jako dyrektywa sądowego wymiaru kary. Rozważania na tle Kodeksu karnego, Zielona Góra 2016.   Google Scholar

Kardas P., Kara łączna i ciąg przestępstw, [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.   Google Scholar

Kardas P., Giezek J., Nowa flozofa karania, czyli o założeniach i zasadniczych elementach nowelizacji kodeksu karnego, „Palestra” 2015, nr 7–8.   Google Scholar

Kępiński M., Seweryński M., Zieliński A., Rola kodyfkacji na przykładzie prawa prywatnego w procesie legislacyjnym, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1.   Google Scholar

Paździoch S., Uwarunkowania i konsekwencje braku stabilności prawa w Polsce, [w:] Stabilność prawa w kontekście wartości, instytucji i funkcjonowania systemu prawnego, red. T. Biernat, Kraków 2016.   Google Scholar

Wolter W., Zasady wymiaru kary w kodeksie karnym z 1969 r., „Państwo i Prawo” 1969, nr 10.   Google Scholar

Wróbel W., Drogi i bezdroża prawa karnego, „Państwo i Prawo” 2007, nr 9.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-10-11

Cited By /
Share

Kania, A. (2019). Kierunki zmian w zakresie sądowego wymiaru kary (wybrane problemy w perspektywie najnowszych propozycji legislacyjnych). Studia Prawnoustrojowe, (43), 155–162. https://doi.org/10.31648/sp.4606

Agnieszka Kania 
Uniwersytet Zielonogórski
https://orcid.org/0000-0001-6246-3172