Znieważenie symboli i znaków państwowych – aspekty prawno-politologiczne

Anna Maria Hernacka-Janikowska

Uniwersytet
http://orcid.org/0000-0003-2393-8950


Abstrakt

Symbole i znaki państwowe są dobrem prawnie chronionym m.in. na mocy przepisów kodeksu karnego. Nie są jedynie symbolami same w sobie, lecz niosą za sobą wartości, kulturę, historię narodu, są nośnikiem tożsamości i przynależności. Symbole narodowe są coraz częściej widoczne w przestrzeni publicznej. Nierzadko bywają również przedmiotem dyskursu publicznego. Kwestia ich wykorzystywania jest zauważalna nie tylko w trakcie oficjalnych uroczystości państwowych, ale dostrzegalna w momencie manifestacji spowodowanych np. próbą wdrożenia zmian ustawodawczych, które spotkały się ze społecznym niezadowoleniem. Celem artykułu jest zaprezentowanie prawnych i politologicznych aspektów znieważenia symboli i znaków narodowych. Artykuł ma dualny charakter. Pierwsza część dotyczy prawnokarnych aspektów ochrony symboli i znaków państwowych. Drugi natomiast dotyczy aspektów politologicznych. W ramach tej części zaprezentowane zostały przykłady manifestacji społeczno-politycznych, w których wykorzystano i przekształcono symbole narodowe. Wnioski płynące z niniejszego artykułu dotyczą w szczególnym stopniu pogłębienia refleksji na temat rozgraniczenia czynów prawnie zabronionych i dozwolonych, które związane są z wykorzystaniem symboli narodowych i znaków państwowych.


Słowa kluczowe:

prawo karne, manifestacje, odpowiedzialność prawna, modyfikacja znaków i symboli, orzecznictwo


Budyn-Kulik M., Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] M. Mozgawa, M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.   Google Scholar

Czajka-Kominiarczuk K., Jak to się stało, że tęcza jest symbolem ruchu LGBTQ?, ,,Polityka”, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1792466,1,jak-to-sie--stalo-ze-tecza-jest-symbolem-ruchu-lgbtq.read.   Google Scholar

Górniok O., Hoc S., Kalitowski M., Przyjemski S., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, Wyd. Arche, Gdańsk 2003.   Google Scholar

Grabowski R., Polskie symbole narodowe i państwowe. Geneza, ewolucja, stan prawny, ,,Przegląd Prawa i Administracji” 2011, t. 87.   Google Scholar

Kardas P., Kodeks karny. Część szczególna, [w:] W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117–211a, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.   Google Scholar

Kilińska-Pękacz A., Prawnokarna ochrona symboli państwowych, ,,Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2015, nr 4.   Google Scholar

Kulik M., Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu, [w:] M. Mozgawa, M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.   Google Scholar

Łętowska E., Prof. Łętowska o Kapeli: ,,Bardziej uchybia szacunkowi do symboli narodowych ich trywializacja handlowa, niż niewulgarna parafraza”, https://oko.press/prof-letowska-znacznie-bardziej-uchybia-szacunkowi-symboli-narodowych-trywializacja-handlowa-niz-niewulgarna-parafraza/.   Google Scholar

Marsz Godności w Warszawie. Organizatorki przypominają: ,,Prawa człowieka są prawami kobiet”, ,,Polityka”, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1665410,1, marsz-godnosci-w-warszawie-organizatorki-przypominaja-prawa-czlowieka-sa--prawami-kobiet.read.   Google Scholar

Prokuratura: transparent z orłem na tęczowym tle nie znieważa, https://www.rp.pl/Dobra-osobiste/310109953-   Google Scholar

Prokuratura-transparent-z-orlem-na-teczowym-tle-nie-zniewaza.html.   Google Scholar

Ruszył proces ws. znieważenia znaku Polski Walczącej, https://www.gazetaprawna. pl/artykuly/1061910,proces-ws-zniewazenia-znaku-polski-walczacej.html.   Google Scholar

Sagan S., Serzhanova V., Symbole państw współczesnych, ,,Studia Prawnoustrojowe” 2011, nr 13, s. 343.   Google Scholar

Schetyna oskarża PiS o wykorzystywanie symboli narodowych do polityki, https://wiadomosci.onet.pl kraj/grzegorz-schetyna-o-obchodach-swieta-wojska-polskiego/7jx82g2.   Google Scholar

Sewastianowicz M., Powstańcza ,,Kotwica” nie dla każdego i nie wszędzie, https://www.prawo.pl/prawo/znak-polski-walczacej-mozna-uzywac-ale-z-ograniczeniami,453057.html.   Google Scholar

Siedlecka E., Jaś Kapela nie sprofanował hymnu tylko wystąpił w interesie publicznym, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1928486,1,jas-kapela-nie--sprofanowal-hymnu-tylko-wystapil-w-interesie-publicznym.read.   Google Scholar

Sobczak W., Język jako wyznacznik tożsamości narodowej w europejskim systemie prawnym, ,,Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 42.   Google Scholar

Stradowski M.A., Znaczenie symboli w wychowaniu obywatelskim, ,,Seminare. Poszukiwania naukowe” 2013, t. 33.   Google Scholar

Szczęśniak A., Wójcik A., Polka Nie-podległa uniewinniona! Policja przegrała w sądzie. ,,Symbol Polski Walczącej dostał nowe życie”, https://oko.press/polka-podlegla-uniewinniona-sad-odrzuca-apelacje-policji-symbol-polski-walczacej-dostal-nowe-zycie/.   Google Scholar

Wiak K., Część szczególna, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2018.   Google Scholar

Wójcik A., Orzeł na tęczowym tle to nie zniewaga [analiza prawna], https://oko.press/orzel-na-teczowym-tle-to-nie-zniewaga-analiza-prawna/.   Google Scholar

Wykorzystywanie symboli narodowych i patriotycznych, Centrum Badania Opinii Społecznej, nr 133/2017, Warszawa 2017.   Google Scholar

Zańko P., Pedagogie patriotyzmu, ,,Kwartalnik Pedagogiczny” 2018, nr 4 (250).   Google Scholar

Zańko P., Pedagogie patriotyzmu za: E. Ellsworth, Places of Learning: Media, Architecture, Pedagogy, Routledge, New York.   Google Scholar

Zawiadomienie o znieważeniu symboli narodowych po Marszu Równości, https://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/po-marszu-rownosci-szef-mswia-sklada-zawiadomienie-do-prokuratury-polska-i-swiat,852479.html.   Google Scholar

Żaczkiewicz-Zborska K., SN: Zmiana słów hymnu narodowego nie jest przestępstwem, https://www.prawo.pl/prawo/zmiana-slow-hymnu-narodowego-jest-dozwolona-wyrok-sn,488372.html.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-03-20

Cited By /
Share

Hernacka-Janikowska, A. M. (2020). Znieważenie symboli i znaków państwowych – aspekty prawno-politologiczne. Studia Prawnoustrojowe, (47). https://doi.org/10.31648/sp.5270

Anna Maria Hernacka-Janikowska 
Uniwersytet
http://orcid.org/0000-0003-2393-8950