Kestenbaum Commission and its successors - statutory purposes and activities

Edyta Sokalska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-0903-7726


Abstrakt

Studia nad federalizmem przybrały na kontynencie europejskim szybsze tempo wraz z rozwojem Unii Europejskiej, która zdaje się obecnie przechodzić kryzys w kontekście „Brexit-u” i głosów państw członkowskich o nierównym traktowaniu. Federalizm stał się również atrakcyjną teorią w związku z rozwojem innych organizacji międzynarodowych oraz ponadnarodowych. Analizowane jest jego znaczenie dla wyzwań współczesnej ekologii, wpływu na przezwyciężenie kryzysu finansowego na świecie. Podejmowana jest jednocześnie kwestia, jakie są skutki federalizmu dla rozwoju demokracji i ochrony praw człowieka. Celem artykułu jest identyfikacja działań utworzonej w 1953 r. Komisji Kestenbauma (the Commission on Intergovernmental Relations) oraz Amerykańskiej Komisji Doradczej ds. Stosunków Międzyrządowych (the U.S. Advisory Commission on Intergovernmental Relations), która powstała w 1959 r. Organa te odegrały znaczącą rolę w rozwoju amerykańskiego federalizmu. ACIR dzięki szerokiej reprezentacji był w stanie opracować długoterminowe rekomendacje i analizy odzwierciedlające różnorodność i uwzględniające podobieństwa poszczególnych stanów. Komisja nakreśliła swój własny program, biorąc pod uwagę doświadczenia swoich członków, kontakty w systemie federalnym, a także sugestie urzędników publicznych, grup obywateli i bieżące problemy w stosunkach międzyrządowych. ACIR w drugiej połowie XX w. odegrał wyjątkową rolę w monitorowaniu amerykańskiego systemu federalnego, a także w identyfikowaniu pojawiających się problemów oraz regularnym przekazywaniu informacji na poziomie federalnym i stanowym w celu rozważenia modyfikacji organizacji systemu federalnego, aby zwiększyć jego efektywność.


Słowa kluczowe:

stosunki międzyrządowe, komisja doradcza, agencja federalna, administracja stanowa, administracja federalna, bogactwa naturalne


Jaskiernia J., Ewolucja percepcji federalizmu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, Vol. 31.   Google Scholar

Burgess, M., Comparative Federalism: Theory and Practice, New York 2006.   Google Scholar

Kincaid J., The U.S. Advisory Commission on Intergovernmental Relations: Unique Artifact of Bygone Era, „Public Administration Review” March/Apr. 2011, Vol. 71.   Google Scholar

Krajewski P., Sprawiedliwość i odpowiedzialność międzygrupowa i międzypokoleniowa w ochronie środowiska naturalnego, „Studia Prawnoustrojowe” 2016, Vol. 32.   Google Scholar

McDowell B.D., Advisory Commission on Intergovernmental Relations in 1966: The End of an Era, „Publius: The Journal of Federalism” 1997, Vol. 27.   Google Scholar

McDowell B.D., Intergovernmental Relations Then and Now: Is There Still a Role for a National Commission?, „State and Local Government Review” 2004, Vol. 36, No. 3.   Google Scholar

Sokalska E., Legal and Political Dimensions of American Federalism: Development and Interpretations, Wyd. UWM, Olsztyn 2018.   Google Scholar

Wright D.S., The Advisory Commission on Intergovernmental Relations: Unique Features and Policy Orientation, „Public Administration Review” 1965, Vol. 25.   Google Scholar

Zębek E., Legal and organisational solutions of the municipal waste management in chosen countries of EU, „Studia Prawnoustrojowe” 2016, Vol. 33.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-03-20

Cited By /
Share

Sokalska, E. (2020). Kestenbaum Commission and its successors - statutory purposes and activities. Studia Prawnoustrojowe, (47). https://doi.org/10.31648/sp.5284

Edyta Sokalska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-0903-7726