Pomoc państwa w zakresie dożywiania – rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Monika Giżyńska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0002-5483-9878


Abstrakt

The purpose of the article is to analyze the regulations regarding the “Meal at school and at home” program, which constitutes financial support for municipalities in providing assistance in the form of a meal, a cash benefit in the form of a specific benefit for the purchase of a meal or food, and a benefit in kind in the form of food products for the needy residents of a given commune. The program is a governmental undertaking aimed at supporting municipalities in the implementation of their own mandatory tasks in the field of feeding, aimed at reducing malnutrition of children and adults, primarily lonely and elderly.


Słowa kluczowe:

commune, own task, Program “Meal at school and at home”, government, feeding.


Augustyniak M., Dobro wspólne w europejskiej tradycji doktrynalnej – kilka uwag, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 41.   Google Scholar

Giżyńska M., Brzostek A., Obowiązki samorządu terytorialnego wynikające z zadań pomocy państwa w zakresie dożywiania, [w:] W. Mikułowski, A. Jezierka (red.), Administracja publiczna wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych, Warszawa 2014.   Google Scholar

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2011.   Google Scholar

Masternak-Kubiak M., Komentarz do art. 166 Konstytucji RP, [w:] (red.) M. Haczkowska, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2014.   Google Scholar

Sierpowska I., Pomoc społeczna. Komentarz, Warszawa 2017.   Google Scholar

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Giżyńska, M. (2019). Pomoc państwa w zakresie dożywiania – rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Studia Prawnoustrojowe, (46), 69–76. https://doi.org/10.31648/sp.5320

Monika Giżyńska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0002-5483-9878