Prawa i obowiązki kierujących pojazdami oraz uprawnienia organów kontroli w świetle nowych przepisów o kontroli ruchu drogowego

Artur Mezglewski

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
http://orcid.org/0000-0001-7726-6606


Abstrakt

The purpose of the publication is to assess the actual legal effects caused by the new regulation of 5 November 2019 on road traffic control in the area of the relationship between the inspector and the inspector. Contrary to widespread media views, the new provisions do not contain any revolutionary changes, but merely recite to the state legal order the European Union regulations of 2014 regarding technical inspections of commercial vehicles, or renew the old provisions of the repealed regulation. It is also noted that the new regulation includes several provisions that were issued without statutory delegation and relate to the rights and obligations of drivers. Their legality is therefore questionable.


Słowa kluczowe:

traffc, rule of law, drivers.


Grabowski P., Kontrola ruchu drogowego jako element bezpieczeństwa na drogach, „Kwartalnik Policyjny” 2017, nr 2.   Google Scholar

Sługocki J., Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2001.   Google Scholar

Stefański R., Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Lex 2008.   Google Scholar

Tunia A., Reakcja organu kontroli ruchu drogowego na wykroczenie, [w:] A. Mezglewski (red.), A. Tunia (red.), M. Skwarzyński (red.), Ruch drogowy – ochrona danych osobowych, kontrola, prawnokarne następstwa, Lublin 2015.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Mezglewski, A. (2019). Prawa i obowiązki kierujących pojazdami oraz uprawnienia organów kontroli w świetle nowych przepisów o kontroli ruchu drogowego. Studia Prawnoustrojowe, (46), 277–289. https://doi.org/10.31648/sp.5335

Artur Mezglewski 
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
http://orcid.org/0000-0001-7726-6606