Rządowy program pomocy – „Dobry start” jako realizacja zadań państwa w zakresie wpierania rodzin z dziećmi

Dobrochna Ossowska-Salamonowicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-6617-9096Abstrakt

The aim of the article is to analyze the regulations regarding the “Good start” program, which provides real financial support for families with children before the beginning of the school year. A good start is payable once a year for a child studying at school until they reach the age of 20. Disabled children learning at school receive a benefit until they reach the age of 24. The program does not include children who perform pre-school preparation: neither in kindergarten nor in the so-called “Zera” run at school. It also does not include students, post-secondary school students and adult school students. The award of a benefit, based on the application, does not require an administrative decision of the governing body in the commune. Only refusal to grant benefits or possible determination of benefits unduly collected is made in the form of an administrative decision issued by the governing body in the commune.


Słowa kluczowe:

benefit in cash, Program “Good start”, government, feeding.


Giżyńska M., Ossowska-Salamonowicz D., Ochrona rodziny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] D. Jaroszewska-Choraś, A. Kilińska-Pękacz, A. Wedeł Domaradzka (red.), Rodzina i prawo, Bydgoszcz 2017.

Mrozek P., Pawka-Nowak E., Rączka M., Program „Dobry start”: procedury, przykłady, wzory, Warszawa 2018.

Nitecki S., Wilk A., Komentarz do art. 187a, [w:] Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, Warszawa 2016.

Ossowska-Salamonowicz D., Giżyńska M., Prawa rodziców w zakresie wychowania moralnego i religijnego dzieci w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 41.

Rokicka A., Woźniak W., W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty, Łódź 2016.

Standerski D., Ocena strategii na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju jako nowego modelu rozwoju na tle wcześniejszych strategii gospodarczych, „Studia z Polityki Publicznej” 2017, nr 4.
Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Ossowska-Salamonowicz, D. (2019). Rządowy program pomocy – „Dobry start” jako realizacja zadań państwa w zakresie wpierania rodzin z dziećmi. Studia Prawnoustrojowe, (46), 329–339. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/5348

Dobrochna Ossowska-Salamonowicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-6617-9096