Postępowanie dyscyplinarne wobec funkcjonariusza Policji w świetle prawa oraz orzecznictwa sądowego


Abstrakt

Policja jest instrumentem państwa, którego głównym zadaniem jest przeciwdziałanie przestępczości, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dlatego bardzo ważnym problemem są nadużycia, przekroczenia uprawnień, czy niestosowanie się do zasad etyki zawodowej w tej formacji. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wybranych zagadnień proceduralnych dotyczących postępowań dyscyplinarnych w Policji oraz przybliżenie orzecznictwa sądów administracyjnych, zajmujących się tą problematyką


Słowa kluczowe:

prawo, odpowiedzialność dyscyplinarna, decyzje sądów administracyjnych, kara dyscyplinarna


Biuryś M., Zawsze zgodnie z prawem,http://www.nszzpwlkp.pl/policja,355,postepowanie_dyscyplinarne___warto_wiedziec____.htm).   Google Scholar

Copik J., Juszczak J., Zarys postępowania dyscyplinarnego w Policji, Szkoła Policji w Katowicach, Katowice 2016.   Google Scholar

Dobkowski J., Policje, czy Policja?, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 40.   Google Scholar

Jaremczak B., Kamińska-Nawrot A., Agresja i brutalność w Policji – zjawisko marginalne czy poważny problem, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 40.   Google Scholar

Kapusta M., Instytucja wydalenia ze służby, jako konsekwencja kary dyscyplinarnej   Google Scholar

– wybrane zagadnienia,http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:   Google Scholar

hZtDbdxVWIoJ:cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_   Google Scholar

/c/0_8__105_-122_Kapusta.pdf+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=frefox-   Google Scholar

-b-d.   Google Scholar

Kotowski W., Ustawa o Policji. Komentarz, wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.   Google Scholar

Kozielewicz W., O dwoistym ujęciu winy w postępowaniu dyscyplinarnym policjantów, [w:] P. Jóżwiak, W. Kozielewicz, K. Opaliński (red.), Wina w prawie dyscyplinarnym służb mundurowych. V seminarium prawnicze z cyklu: „Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych”, Szkoła Policji w Pile, Piła 2015.   Google Scholar

Opaliński B., Rogalski M., Szustakiewicz P., Ustawa o Policji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.   Google Scholar

Szewioła P., Policja surowsza dla swoich funkcjonariuszy. Wzrosła liczba postępowań dyscyplinarnych, https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1107961, postepowania-dyscyplinarne-wobec-policjantow.html.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-06-15

Cited By /
Share

Zieziula, M. (2020). Postępowanie dyscyplinarne wobec funkcjonariusza Policji w świetle prawa oraz orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe, (48). https://doi.org/10.31648/sp.5533