Piecza zastępcza – uwagi w związku z legitymacją procesową kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie dla realizacji roszczeń alimentacyjnych dziecka pozostającego w pieczy zastępczej

Jerzy Akińcza

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Podjęte rozważania dotyczą uprawnień procesowych kierownika PCPR, w związku z ochroną interesu dziecka. Wykonywanie pieczy zastępczej, problem przenikania się wzajemnych relacji możliwie sprzecznych interesów rodziny naturalnej dziecka i wykonującej pieczę zastępczą, czynią przyjęte zagadnienie istotnym, nie tylko w ramach rozważań, ale i realnej dbałości o dobro dziecka znajdujące się w pieczy zastępczej. Istotnym jest, że prawidłowe wykonywanie uprawnień alimentacyjnych przysługujących kierownikowi PCPR, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dodatkowo  wymaga znajomości regulacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak i procesu cywilnego, co jest istotnym elementem pracy i przeprowadzonej analizy.


Słowa kluczowe:

prawo cywilne, dyrektor PCPR, alimenty, ochrona dziecka, opieka zastępcza, piecza zastępcza


Andrzejewski M. (red.), Status osób małoletnich – piecza zastępcza, kontakty, przysposobienie, INP PAN, Warszawa 2020.   Google Scholar

Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Wolter Kluwer, Warszawa 2010.   Google Scholar

Moll T., Zasada subsydiarności w świetle wybranych świadczeń społecznych, „Roczniki Administracji i Prawa” 2014, R. XIV, t. 2.   Google Scholar

Pietrzykowski K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.   Google Scholar

Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, C.H. Beck, Warszawa 2018.   Google Scholar

Zieliński A., Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-09-20

Cited By /
Share

Akińcza, J. (2022). Piecza zastępcza – uwagi w związku z legitymacją procesową kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie dla realizacji roszczeń alimentacyjnych dziecka pozostającego w pieczy zastępczej. Studia Prawnoustrojowe, (57). https://doi.org/10.31648/sp.5811

Jerzy Akińcza 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie