Praktyczne aspekty transgranicznego przesyłu broni palnej za pośrednictwem Internetu

Michał Kurzyński

UWM w Olsztynie

Arkadiusz Tomczyk

UWM w Olsztynie


Abstrakt

Publikacja przedstawia procedurę przesyłu broni palnej do Polski z terenu innych państw członkowskich, wskazując na praktyczne aspekty nie znajdujące się w obowiązujących uregulowaniach prawnych. Autorzy przeanalizowali problematykę związaną ze specyficzną procedurą przesyłu tego towaru, uwzględniając trudności wynikające z wykorzystaniem operatora pocztowego do usługi przewozu broni palnej oraz dylematami definicyjnymi związanymi z pojęciem broni palnej w obecnym stanie prawnym.

Publikacja zawiera również sugestię zmian w obowiązujących przepisach, która umożliwi uporządkowanie problematyki przesyłu broni palnej wraz z możliwością właściwego uregulowania tej problematyki, co w przyszłości mogłoby wykluczyć sprzeczności wynikające z rozbieżności pomiędzy przepisami ustawy o broni i amunicji a obowiązującymi aktami wykonawczymi określającymi warunki przesyłania broni.


Słowa kluczowe:

prawo celne, handel bronią, broń palna, prawo pocztowe


Piśmiennictwo:
1. Chałupka K., Broń palna rozdzielnego ładowania wytworzona przed rokiem 1885, Prokuratura i Prawo 2018, nr 3, s. 80-90;
2. Hauser A., Talaga R., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego
i Naczelnego Sądu Administracyjnego, (w:) Europejski Przegląd Sądowy 2016, nr 8, s. 62-64
3. Kasprzak J., Niebezpieczne zabawki czy broń palna?, [w:] Broń. Problematyka prawna
i kryminalistyczna, V. Kwiatkowska- Wójcikiewicz, L. Stępka (red.), wyd. UMK, Toruń 2013
4. Kasprzak J., Brywczyński W., Nielegalne posiadanie broni i amunicji. Studium prawno- kryminalistyczne, wyd. Temida 2, Białystok 2013
5. J. Paśnik, (w:) S. Hoc, J. Paśnik, P. Szustakiewicz, Ustawa o broni i amunicji. Komentarz, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020
6. Rejmaniak R., Pojęcie broni palnej, Prokuratura i Prawo 2018, nr 4, s. 78-103
7. Tomczyk A., Kwalifikowany typ rozboju. Aspekty prawnokarne, kryminologiczne
i kryminalistyczne, wyd. Difin, Warszawa 2020
8. Wardak Z., Broń palna alarmowa- problematyka prawna i kryminalistyczna, Studia Prawnoustrojowe, 2019, nr 46, s. 465- 483.

Źródła internetowe:
1. Rozmowa Polityczna, https://www.ipla.tv/wideo/news/Rozmowa-Polityczna/5002923/Rozmowa-polityczna-Artur-Jablonski-Piotr-Luczynski/6646cd5cfad0276cc34ecf007fb2d365 (dostęp: 01.07.2020r.)
2. https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/559504,ustawa-o-broni-i-amunicji-posiadanie-broni-liberalizacja.html (dostęp: 01.07.2020r.)
Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Kurzyński, M., & Tomczyk, A. (2021). Praktyczne aspekty transgranicznego przesyłu broni palnej za pośrednictwem Internetu. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.5934

Michał Kurzyński 
UWM w Olsztynie
Arkadiusz Tomczyk 
UWM w Olsztynie