„Inny podobnie niebezpieczny przedmiot” jako instrumenta sceleris w świetle przepisów części szczególnej Kodeksu karnego

Arkadiusz Paweł Szajna

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach


Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie czym powinny odznaczać się instrumenta sceleris aby w świetle art. 159, 223 § 1, 280 § 2, 345 § 3 k.k. można było zaliczyć je do kategorii „innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów”. Omówiono trzy koncepcje prezentowane w doktrynie i judykaturze dot. sposobu dokonywania oceny „niebezpieczności” w stosunku do danego przedmiotu, ze wskazaniem w formie apelu do środowiska prawniczego - zdaniem autora - tej najwłaściwszej. Na końcu pracy zaprezentowano przegląd orzecznictwa w zakresie jakim przyznano (bądź nie) danemu przedmiotowi przymiot „innego podobnie niebezpiecznego”.


Słowa kluczowe:

czynna napaść, bójka, pobicie, rozbój, inny podobnie niebezpieczny przedmiot.


Banaś-Grabek M., Gadecki B., Karnat J., Kodeks karny. Część szczególna. Art. 148–251. Komentarz, Warszawa 2020   Google Scholar

Bogacki P., Olężałek M., „Inny podobnie niebezpieczny przedmiot” jako znamię czynności wykonawczej przestępstwa rozboju kwalifikowanego (art. 280 § 2 k.k.), „Wiedza Prawnicza” 2013, nr 4   Google Scholar

Dziergawka A., Pojazd mechaniczny jako „niebezpieczny przedmiot”, „Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej” 2017, nr 4   Google Scholar

Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021   Google Scholar

Łagodziński S., Udział w bójce lub pobiciu ze skutkiem śmiertelnym (art. 158 § 3 k.k. w praktyce sądowo – prokuratorskiej), Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2010   Google Scholar

Melezini M. (red.), System prawa karnego. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej, t. 6, Warszawa 2016   Google Scholar

Sakowicz A., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 listopada 2003 r., sygn.: II AKa 280/03, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 10   Google Scholar

Stefański R.A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021   Google Scholar

Tarapata Sz., Przedmiot czynności wykonawczej a przedmiot służący do popełnienia przestępstwa, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, nr 3   Google Scholar

Wiatrowski P., Znamiona rozboju kwalifikowanego, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 4   Google Scholar

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Cześć ogólna, Kraków 2010   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Szajna, A. P. (2021). „Inny podobnie niebezpieczny przedmiot” jako instrumenta sceleris w świetle przepisów części szczególnej Kodeksu karnego. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6316

Arkadiusz Paweł Szajna 
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach