Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Savva Terentyev p. Rosji (10692/09)


Abstrakt

W sprawie Savva Terentyev przeciwko Rosji, Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz pierwszy w swojej historii obszernie odniósł się do kwestii, kto powinien, a kto nie, być chroniony przez prawo dot. mowy nienawiści. Autor interpretuje wyrok jako wyraz podzielanego przez niego przekonania, że policjanci tworzą grupę społeczną, która nie ma trwałych cech czyniących ją szczególnie podatną na ataki, a zatem zasadniczo nie wymagającą szczególnej ochrony przed mową nienawiści. Tylko wyjątkowo, w obliczu wzmożonej agresji wobec funkcjonariuszy lub w narastającej wokół nich atmosferze nienawiści, która może przekształcić się w akty agresji, policjanci jako grupa powinni stać się beneficjentem prawa chroniącego przed mową nienawiści.


Słowa kluczowe:

Europejska Konwencja Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka, mowa nienawiści, policja


Bodnar A., Szuleka M., Koncepcja nadużycia prawa w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a mowa nienawiści, [w:] R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabis (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2010.   Google Scholar

Kamiński I.C., Kilka uwag o art. 17 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych Wolności, [w:] R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska--Grabis (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2010.   Google Scholar

Laycock D., The Clear and Present Danger Test, „Journal of Supreme Court History” 2000, t. 25, nr 2.   Google Scholar

Mizerski R., Test legalności w systemie Europejskiej konwencji praw człowieka, Warszawa 2009.   Google Scholar

Warecka K., Strasburg: skazanie za nienawiść do policji sprzeczne z Konwencją. SavvaTerentyev przeciwko Rosji – wyrok ETPC z dnia 28 sierpnia 2018 r., skarga nr 10692/09, 2018, LEX.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-03-31

Cited By /
Share

Mizerski, R. (2021). Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Savva Terentyev p. Rosji (10692/09). Studia Prawnoustrojowe, (51). https://doi.org/10.31648/sp.6405