Etatyzacja remedium na prywatyzację

Tadeusz Kocowski

Uniwersytet Wrocławski

Witold Małecki

a:1:{s:5:"pl_PL";s:23:"Uniwersytet Wrocławski";}


Abstrakt

W ciągu trzech dekad istnienia III Rzeczypospolitej polityka państwa w odniesieniu do majątku państwowego w gospodarce podlegała istotnym zmianom. Po transformacji ustrojowej na szeroką skalę prowadzono procesy komercjalizacji i prywatyzacji, w rezultacie którego przedsiębiorstwa państwowe zmieniły formę prawną działalności i trafiły (w znacznej części) w ręce prywatne. Od 2015 r. w działaniach ustawodawcy i władz państwowych dostrzegalna jest polityka etatyzacji, w rezultacie której podmioty prywatne są przejmowane przez Skarb Państwa i inne osoby prawne znajdujące się pod kontrolą państwa. Celem artykułu „Etatyzacja remedium na prywatyzację” jest przedstawienie regulacji prawnych, na podstawie których niegdyś prowadzona była prywatyzacja, a obecnie – realizowana jest etatyzacja. W artykule stwierdzono, że zmiana kierunku polityki państwa w odniesieniu do majątku państwowego w gospodarce znalazła odzwierciedlenie na gruncie ustawodawstwa zwykłego. Niezmienione pozostają przepisy Konstytucji RP, przy czym dalsze poszerzanie majątku państwowego może prowadzić do zaburzenia dominacji własności prywatnej w ustroju gospodarczym Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowiłoby to naruszenie art. 20 Konstytucji RP, który do podstaw ustroju gospodarczego RP (filarów społecznej gospodarki rynkowej) zalicza własność prywatną.Pobierz


Opublikowane
2021-09-29 — zaktualizowane 2021-09-30

Cited By /
Share

Kocowski, T., & Małecki, W. (2021). Etatyzacja remedium na prywatyzację. Studia Prawnoustrojowe, (53). https://doi.org/10.31648/sp.6907 (Original work published 29 wrzesień 2021)

Tadeusz Kocowski 
Uniwersytet Wrocławski
Witold Małecki 
a:1:{s:5:"pl_PL";s:23:"Uniwersytet Wrocławski";}