Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Emilia Jurgielewicz-Delegacz

Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

Liczba wypadków drogowych w Unii Europejskiej wykazuje spadkowy trend od wielu lat, podobnie jak liczba ofiar śmiertelnych. W 2010 r. na drogach krajów członkowskich UE zginęło łącznie 29 611 osób, a w 2019 r. o 7 000 mniej, nastąpił więc spadek o 23%. W 2019 r. aż 44,2% pośród śmiertelnych ofiar wypadków drogowych stanowili pasażerowie pojazdów mechanicznych, zaś 20,2% piesi. Mimo trudności związanych ze zbieraniem danych o zdarzeniach drogowych w krajach członkowskich UE, a następnie ich analizowaniem, dane te pozwalają odpowiednim instytucjom określać kierunki prowadzonej polityki na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. UE w tym zakresie od wielu lat opracowuje programy, których częścią jest tzw. wizja zero – czyli zero ofiar śmiertelnych w wyniku wypadków drogowych. W związku z powyższym, celem przedkładanego opracowania stało się przeanalizowanie statystyk dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz działań podejmowanych na rzecz jego poprawy.


Słowa kluczowe:

prawo Unii Europejskiej, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, wypadki drogowe, ofiary śmiertelne


Čabarkapa M., Road Safety: From Global to Local and Vice Versa, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2019.   Google Scholar

Drogi w UE: mniej ofiar, www.ec.europa.eu/poland/news/210420_safe_roads_pl.   Google Scholar

European Road Safety Observatory, Annual statistical report on road safety in the EU 2020, www.ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/default/files/pdf/statistics/dacota/asr2020.pdf.   Google Scholar

Europejskie Obserwatorium Ruchu Drogowego, Traffic Safety Basic Facts 2018. Main   Google Scholar

Figures, www.ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/default/files/pdf/statistics/dacota/bfs2018_main_figures.pdf.   Google Scholar

Eurostat, Road accident fatalities – statistics by type of vehicle, www.ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Road_accident_fatalities_-statistics_by_type_of_vehicle.   Google Scholar

Going abroad, www.ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm.   Google Scholar

WHO, Global status report on road safety 2018, www.who.int/publications/i/item/9789241565684.   Google Scholar

Institute for Road Safety Research, Road deaths in the Netherlands, www.swov.nl/en/facts-figures/factsheet/road-deaths-netherlands.   Google Scholar

International Transport Forum, Road Safety Report 2020, Austria, www.itf-oecd.org/sites/default/files/austria-road-safety.pdf.   Google Scholar

International Transport Forum, Road Safety Report 2020. France, www.itf-oecd.org/sites/default/files/france-road-safety.pdf.   Google Scholar

International Transport Forum, Road Safety Report 2020. Greece, www.itf-oecd.org/sites/default/files/greece-road-safety.pdf.   Google Scholar

Jamroz K., Żukowska J., Michalski L., Wyzwania i kierunki działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w nadchodzącej dekadzie w Polsce, „Transport Miejski i Regionalny” 2019, nr 1.   Google Scholar

Jamroz K., Żukowska J., Problemy i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Nowej Dekadzie, „Transport Miejski i Regionalny” 2020.   Google Scholar

Komisja Europejska, Road Safety in the European Union. April 2018, www.ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/default/files/vademecum_2018.pdf .   Google Scholar

Raczyńska-Buława E., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie – założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych, „Autobusy” 2016, nr 10.   Google Scholar

Ramy polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego UE na lata 2021–2030 – Kolejne kroki w kierunku realizacji „wizji zero”, www.ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/default /files/move-2019-01178-01-00-pl-tra-00f.pdf.   Google Scholar

Ranking EU Progress On Road Safety. 14th Road Safety Performance Index Report,   Google Scholar

European Transport Safety Council 2020, www.etsc.eu/wp-content/uploads/14-PINannual-report-FINAL.pdf   Google Scholar

Raporty KGP na temat wypadków drogowych w Polsce, www.statystyka.policja.pl/st/   Google Scholar

ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-raporty-roczne.html.   Google Scholar

Road Safety Exchange: Twelve EU Member States team up to improve road safety,   Google Scholar

www.ec.europa.eu/transport/road_safety/road-safety-exchange-twelve-eu-member-states-team-improve-road-safety_en.   Google Scholar

Road safety: Road Safety Action Programme (2003–2010), www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l24257.   Google Scholar

The 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety has come to an end. Now the real work begins!, www.roadsafetysweden.com.   Google Scholar

The legal limit, www.ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/alcohol/   Google Scholar

prevalence_amp_rate_of_alcohol_consumption/the_legal_limit_en.   Google Scholar

The World Bank, www.data.worldbank.org/.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Jurgielewicz-Delegacz, E. (2021). Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7148

Emilia Jurgielewicz-Delegacz 
Uniwersytet w Białymstoku