Укладення господарських договорів у сфері електронної комерції

Artur Pohorilenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv


Abstrakt

Epidemia COVID-19 wymusiła poszukiwanie nowych form prowadzenia biznesu. Firmy, które podjęły inicjatywę i skorzystały z e-commerce, odniosły znaczący sukces. Artykuł poświęcony jest kompleksowej analizie ustawodawstwa Ukrainy w zakresie uregulowania prawnego wymogów co do formy, treści i trybu zawierania umowy biznesowej w tej dziedzinie. Główne wymagania związane ze specyfiką realizacji stosunków umownych w tym obszarze dotyczą przede wszystkim obiegu dokumentów elektronicznych, a także konieczności poświadczania integralności przekazywanych przez nie danych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że podstawowe wymagania co do zawarcia umowy biznesowej w formie tradycyjnej pozostają aktualne w obszarze e-commerce. Jednocześnie ustawodawstwo zbyt szczegółowo reguluje niektóre aspekty stosunku umownego, pozostawiając stronom niewielką swobodę wyboru nowoczesnych środków komunikacji


Słowa kluczowe:

ustawodawstwo, e-commerce, zarządzanie dokumentami, umowy biznesowe


“Authenticity” na ukraïns’kìj movì [“Authenticity” in Ukrainian], M-TRANSLATE, https://www.m-translate.com.ua/en-uk/word-authenticity-translation#.   Google Scholar

Bilodid I.K. (ed.), Slovnik ukraïns’koï movi [Dictionary of the Ukrainian language], 11 vols., USSR Academy of Sciences, Institute of Linguistics, Naukova dumka, Кyiv 1970–1980.   Google Scholar

Čornomorčenko E., Elektronnì dokumenti âk must have: «Včasno» rozpovìdaê pro zaoŝadženì mìl’joni, zadovolenih klìêntìv ta porâtunok planeti [Electronic documents as a must have: “On time” tells about the millions saved, satisfied customers and saving the planet], Bit.UA, https://bit.ua/2020/11/vchasno-electronic-documents/.   Google Scholar

Garg V.K., Wireless Communications & Networking – in The Morgan Kaufmann Series in Networking, 2007, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373580-5.X5033-9.   Google Scholar

Ivanova J., Jurczyk M., Computer Networks – in Encyclopedia of Physical Science and Technology, third edition, 2003, https://doi.org/10.1016/B0-12-227410-5/00133-2.   Google Scholar

Medicines & Healthcare products Regulatory Agency, GXP Data Integrity Guidance and Definitions, Revision 1 March 2018, https://assets.publishing.service.gov.uk /   Google Scholar

government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/687246/MHRA_GxP_data_integrity_guide_March_edited_Final.pdf.   Google Scholar

Mìlovanov V., VRU apparatus, Main Legal Department, Zauvažennâ do proektu Zakonu Ukraïni pro stimulûvannâ rozvitku cifrovoï ekonomìki v Ukraïnì (reêstracìjnij № 4303) [Comments on the draft Law of Ukraine on Stimulating the Development of the Digital Economy in Ukraine (registration № 4303)], http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc 34?id=&pf3511=70298&pf35401=550994.   Google Scholar

Pohls H.C., Hohne F., The Role of Data Integrity in EU Digital Signature Legislation — Achieving Statutory Trust for Sanitizable Signature Schemes, [in:] C. Meadows, C. Fernandez-Gago (eds.), Security and Trust Management, 7th International Workshop, STM 2011, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, https://link.springer.com/chapter /10.1007/ 978-3-642-29963-6_13.   Google Scholar

Spenner P., Freeman K., To Keep Your Customers, Keep It Simple, “Harvard Business Review” May 2012, https://hbr.org/2012/05/to-keep-your-customers-keep-it-simple.   Google Scholar

Zavždi včasno: âk Rozetka vprovadžuvala elektronnij dokumentoobìg [Always on time: how Rozetka implemented electronic document management], Rau.Ua, https://rau.ua/novyni/ rozetka-elektronnyj-dokument/.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Pohorilenko, A. (2021). Укладення господарських договорів у сфері електронної комерції. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7186

Artur Pohorilenko 
Taras Shevchenko National University of Kyiv