Anna Szuba-Boroń, Obraz przestępcy w prozie Sergiusza Piaseckiego na tle poglądów kryminologicznych epoki, Oficyna Wydawnicza KAAFM, Kraków 2021, ss. 382

Stanisław Hoc

Uniwersytet Opolski


Abstrakt

Przedmiotem recenzji jest monografia A. Szuby-Boroń dotycząca obrazu przestępcy w prozie Sergiusza Piaseckiego na tle poglądów kryminologicznych epoki. S. Piasecki zanim został pisarzem był przemytnikiem, przestępcą, agentem wywiadu, wielokrotnie więźniem. W swoich powieściach opisywał świat przestępczy Kresów Wschodnich. Siedem spośród trzynastu napisanych przez niego powieści stanowi materiał badawczy dla kryminologa. Twórczość S. Piaseckiego jest rodzajem obserwacji uczestniczącej – metody badania zjawisk kryminologicznych, w której obserwator jest częścią świata przestępczego.

Celem opracowania jest ocena tej monografii w świetle podstawowych teorii i metod badawczych w kryminologii.

Autorka recenzowanej pracy w sposób bardzo udany przedstawiła to, co S. Piasecki chciał przekazać kryminologii.


Słowa kluczowe:

kryminologia, życior kryminalny, teorie kryminologiczne, proza, doświadczenie więzienne


Demel R., Sergiusz Piasecki (1901–1964). Życie i twórczość, LTW, Warszawa 2001.   Google Scholar

Polechoński K., Żywot człowieka uzbrojonego, Biografia, twórczość i legenda literacka Sergiusza Piaseckiego, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa–Wrocław 2000.   Google Scholar

Sutherland E.H., White Collar crime, Henry Holt – Rinehart & Winston, New York 1949.   Google Scholar

Sutherland E.H., White-Collar Criminality, „American Sociological Review” 1940, nr 1.   Google Scholar

Szuba-Boroń A., Obraz przestępcy w prozie Sergiusza Piaseckiego na tle poglądów kryminologicznych epoki, Oficyna Wydawnicza KAAFM, Kraków 2021.   Google Scholar

Świda W. (red.), Kryminologia, PWN, Warszawa 1977.   Google Scholar

Widacki J. (red.), Od szkoły klasycznej do neoklasycznej w prawie karnym, Oficyna Wydawnicza KAAFM, Kraków 2016.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-09-20

Cited By /
Share

Hoc, S. (2022). Anna Szuba-Boroń, Obraz przestępcy w prozie Sergiusza Piaseckiego na tle poglądów kryminologicznych epoki, Oficyna Wydawnicza KAAFM, Kraków 2021, ss. 382. Studia Prawnoustrojowe, (57). https://doi.org/10.31648/sp.7881

Stanisław Hoc 
Uniwersytet Opolski