RADOSŁAW GAJDA SYMBOLIKA „OGNISTEGO ANIOŁA”. Z BADAŃ NAD POWIEŚCIĄ WALEREGO BRIUSOWA

Nel Bielniak

Instytut Neofilologii Uniwersytet ZielonogórskiAbstrakt

bez abstraktu
Benazzi Natale, D’Amico Matteo. 2003. Czarna księga Inkwizycji. Najsłynniejsze procesy.
Przeł. Nuzzo B. Kraków: Wydawnictwo „M”.

Edwards John. 2002. Inkwizycja hiszpańska. Przeł. Urbański M. Warszawa: Grupa
Wydawnicza Bertelsmann Media/„Fakty”.

Kern Liliana. 2007. Ognisty anioł. Historia Niny Pietrowskiej. Przeł. Szymańska-
-Kumaniecka J. Warszawa: Wydawnictwo Muza.

Lambert Malcolm. 2002. Herezje średniowieczne. Od reformy gregoriańskiej po reformację.
Przeł. Popowski W.J. Gdańsk-Warszawa: Wydawnictwo Marabut, Oficyna Wydawnicza
Volumen.

Rzeczycka-Turecka Monika. 1998. Sofia o wielu obliczach – gnostyczna wizja objawienia
w Ołtarzu Zwycięstwa i Jupiterze pokonanym Walerija Briusowa. W: Literatura
rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Red. Fijałkowska-Janiak I. Gdańsk: Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego: 47-58.

Валентинов Николай. 1993. Брюсов и Эллис. В: Воспоминания о серебряном веке.
Сост., авт. предисл. и коммент. Крейд В. Москва: Издательство «Республика»:
46-64.

Карабегова Елена. 2004. Германская «осень средневековья» в романе В. Я. Брю-
сова «Огненный ангел». В: Брюсовские чтения 2002 года. Ереван: ЕрГЛУ
им. В. Брюсова: 78-88.
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Bielniak, N. (2018). RADOSŁAW GAJDA SYMBOLIKA „OGNISTEGO ANIOŁA”. Z BADAŃ NAD POWIEŚCIĄ WALEREGO BRIUSOWA. Acta Neophilologica, 1(XVIII), 171–175. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/617

Nel Bielniak 
Instytut Neofilologii Uniwersytet Zielonogórski