Kult świętych jako potwierdzenie jednoznacznego monoteizmu

Jacek Salij, O. Profesor

Wydział Teologiczny, UKSW w Warszawie


Abstrakt


Już dla ojców Kościoła (por. Passio S. Polycarpi, a zwłaszcza dla św. Augustyna) kult świętych był przeciwieństwem kultów politeistycznych. Treścią artykułu jest przedstawienie biblij­nego zakorzenienia obecnych w katolicyzmie pięciu aspektów kultu świętych:
1. Oddając cześć świętym, dziękujemy Bogu za to, że tak wiernie obdarzał swój Kościół poprzednich pokoleniach.
2. Nasze dziękczynienie przeniknięte jest błaganiem, ażeby Bóg również nas raczył obdarzać po­dobnie, jak niegdyś obdarzał naszych ojców i matki w wierze.
3. W kulcie świętych wyrażamy naszą wiarę, że święci modlą się za nas, zarazem ich samych pro­simy o to, żeby się za nami wstawiali.
4. Wyrazem kultu świętych jest również oddawanie czci ich relikwiom,
5. oraz ich naśladowanie. Mówiąc najkrócej: Naśladując świętych, uczymy się tego, jak możemy i powinniśmy naśladować Chrystusa.


Słowa kluczowe:

monoteizm, politeizm, wstawiennictwo świętych, kult relikwii, św. Augustyn


Augustyn, O Państwie Bożym, tłum. W. Kornatowski, t. 1, Warszawa 1977.
Augustyn, Objaśnienia Psalmów, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1986.
Męczeństwo św. Polikarpa, 17; w: Męczennicy, oprac. E. Wipszycka i M. Starowieyski, Kraków 1991.
Salij J., Cztery wymiary kultu świętych, w: idem, Matka Boża – aniołowie – święci, Poznań 2004, s. 155–171.
Salij J., Dzieje kultu świętych. Uwagi historyczno-dogmatyczne, w: Chrześcijańska odpowiedź na pytanie o człowieka, Poznań 1974.
Salij J., Monoteizm a oddawanie czci świętym, w: idem, Poszukiwania w wierze, Poznań 2000, s. 290–296.
Salij J., Relikwie świętych, w: idem, Wszechobecna miłość, Poznań 2011, s. 332–338.
Salij J., Wzywanie świętych a Boża wszechobecność, „W Drodze” 2011, nr 7, s. 126–131.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-12

Cited By /
Share

Salij, J. (2018). Kult świętych jako potwierdzenie jednoznacznego monoteizmu. Forum Teologiczne, 18, 7–16. https://doi.org/10.31648/ft.1652

Jacek Salij, O. Profesor 
Wydział Teologiczny, UKSW w Warszawie