Kazanie kard. Karola Wojtyły w stulecie objawień maryjnych w Gietrzwałdzie

Jacek Jezierski

Elblag diocese, PolandAbstrakt

W artykule omówiono kazanie kardynała Karola Wojtyły, wygłoszone podczas
Mszy św. 11 września 1977 r. w Gietrzwałdzie podczas obchodów setnej rocznicy objawień maryjnych.
Kardynał rozpoczyna od Listu do Hebrajczyków (1,1-2), w którym jest mowa o historycznej
kulminacji Bożego objawienia w osobie Jezusa. Następnie wyjaśnia historyczny kontekst objawień
gietrzwałdzkich. Akcentuje wątek polskiej mowy w orędziu maryjnym. Rozwija aspekt kultury
ludzkiej, wyrażanej poprzez język i słowo. Przypomina chrześcijańskie podstawy kultury polskiej.
Uzasadnia prawo Polaków do uzewnętrzniania religijności poprzez kulturę. Maryja przekazująca
orędzie w języku polskim jest nazwana Panią Gietrzwałdzką.


Słowa kluczowe:

Gietrzwałd, Wojtyła, objawienia maryjne, kultura polska, chrześcijańskie korzenie kultury.


“Ja zawsze będę przy was”. Kazanie kardynała Karola Wojtyły wygłoszone w Gietrzwałdzie11 września 1977 roku, in: Maryjne orędzie z Gietrzwałdu. Materiały z sympozjum mariologicznego. Gietrzwałd 13–15 września 2002 roku, ed. J. Jezierski, K. Brzozowski, T. Siudy, Częstochowa–Gietrzwałd 2003, p. 161–165.
Grygier, T., Uroczystości gietrzwałdzkie ich aspekt katolicki oraz polski w latach 1877–1944 w świetle akt władz wschodniopruskich, “Studia Warmińskie” vol. 14, 1977, p. 225–323.
Ja zawsze będę przy was, in: Kalendarz Maryjny na rok 1988, Olsztyn 1987, p. 81–86.
Ja zawsze będę przy was. Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie, ed. M. Bartnikowski, B. Matczak, Olsztyn 2017.
Kalendarium życia Karola Wojtyły, ed. A. Boniecki, Kraków 1983.
Objawienia Matki Boskiej w Gietrzwałdzie dla ludu katolickiego podług urzędowych dokumentów spisane, reprint from the second issue by Brunsberg 1883, Olsztyn 2006.
Orędzie gietrzwałdzkie wczoraj i dziś, ed. K. Parzych, Olsztyn 2005.
Panuś, K., Historia kaznodziejstwa, Kraków 2007.
Radej, M., Kaznodziejstwo biskupa, arcybiskupa i kardynała Karola Wojtyły w katedrze na Wawelu, Kraków 2008.
Sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie, Warszawa 2002.
Warmian Bishop Józef Drzazga, Decree No. 2100/77, in: Maryjne orędzie z Gietrzwałdu. Materiały z sympozjum mariologicznego. Gietrzwałd 13–15 września 2002 roku, ed. J. Jezierski, K. Brzozowski, T. Siudy, Częstochowa–Gietrzwałd 2003, p. 159–160.

Opublikowane
2019-02-18

Cited By /
Share

Jezierski, J. (2019). Kazanie kard. Karola Wojtyły w stulecie objawień maryjnych w Gietrzwałdzie. Forum Teologiczne, 19, 7–14. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3096

Jacek Jezierski 
Elblag diocese, Poland