EKLEZJALNY WYMIAR FATIMSKIEGO ORĘDZIA

Bogusław Kochaniewicz

Wydział Teologiczny, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0001-8812-5286Abstrakt

Interwencje Matki Jezusa w historii ludzkości przypominają nam, że królestwo Boże
nie jest z tego świata. Podkreślają one prawdę o Bogu, Jego królestwie, sensie egzystencji ludzkiej,
życiu wiecznym. Objawienia maryjne, zwłaszcza te zatwierdzone przez Kościół, odnoszą się do
życia ludzkiego. Dotyczą one nie tylko nawrócenia tych, którzy są dalecy od Boga, ale również
zwracają uwagę na konieczność stałego nawracania się chrześcijan. Dlatego przyjęcie objawień
maryjnych nie powinno ograniczać się do sentymentalnych emocji, pogoni za sensacją i nowych
form pobożności, ale powinno prowadzić do jeszcze bardziej radykalnego zjednoczenia
z Chrystusem, opartego na autentycznym przeżywaniu wiary, miłości do Kościoła, wyrażającej się
m.in. w postawie obrony wartości życia ludzkiego, sakramentalnego wymiaru małżeństwa, jedności
rodziny.


Słowa kluczowe:

objawienia maryjne, Matka Jezusa, Fatima, Kościół, pobożność


Alonso J.M., De Fiores S., Fatima, w: Nuovo Dizionario di Mariologia (a cura di S. De Fiorese S. Meo), Cinisello Balsamo 1986, s. 569–580.
Billet J., Vraies et fausses apparitions dans l’Église, Paris 1973.
Bolewski J., Teologiczne aspekty objawień maryjnych, w: Objawienia maryjne. Drogi interpretacji, Warszawa 1994, s. 52–68.
Fox R., Wskazania Apostolatu Rodzin Fatimskich, Warszawa 1997.
Kasjaniuk G., Gietrzwałd. 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków na trudne czasy, Warszawa 2017.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
Kochaniewicz B., Objawienia maryjne jako locus theologicus?, „Salvatoris Mater” t. 11, 2009, nr 1, s. 32–46.
Kongregacja Nauki Wiary, Orędzie fatimskie, „Salvatoris Mater” t. 2, 2000, nr 3, s. 457–464.
Laurentin R., Apparizioni, w: Nuovo Dizionario di Mariologia (a cura di S. De Fiores e S. Meo), Cinisello Balsamo 1986, s. 125–137.
Laurentin R., Lourdes. Documents autentiques, t. 2, Paris 1957.
Maryjne orędzie z Gietrzwałdu. Materiały z sympozjum mariologicznego Gietrzwałd, 13–15 września 2002 roku, red. J. Jezierski, K. Brzozowski, T. Siudy, Częstochowa–Gietrzwałd 2003.
Mszał Rzymski dla diecezji polskich. Wydanie II poszerzone i uzupełnione, Poznań 2013.
Pek K., R. Laurentina teologia objawień maryjnych, w: Objawienia maryjne. Drogi interpretacji, red. K. Pek, Warszawa 1994, s.123–125.
Rahner K., Visionen und Prophezierungen, Herder 1960.
Ratzinger J., Tajemnica fatimska. Komentarz teologiczny, „Salvatoris Mater” t. 2, 2000, nr 3, s. 468–477.
Rusecki M., Traktat o Objawieniu, Kraków 2007.
Tratwal A.J., Formy duszpasterstwa parafialnego inspirowane przesłaniem z Fatimy na przykładzie dekanatu lwóweckiego”, praca mgr. WT UAM, Poznań 2016.
Tronina A., Jedno Objawienie i wielość zjawień. Od teofanii do mariofanii, w: Objawienia maryjne. Drogi interpretacji, Warszawa 1994, s. 27–34.
Pobierz


Opublikowane
2018-11-18

Cited By /
Share

Kochaniewicz, B. (2018). EKLEZJALNY WYMIAR FATIMSKIEGO ORĘDZIA. Forum Teologiczne, 19, 53–66. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3100

Bogusław Kochaniewicz 
Wydział Teologiczny, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0001-8812-5286