Święto Dziewicy z Urcupiña

Luis Llanos Sanchez

Facultad de Teologia "San Pablo", Cochabamba, BoliviaAbstrakt

W niniejszym artykule autor opisuje święto Dziewicy z Urcupiña w okręgu
Cochabamba (Boliwia). Obchody tego maryjnego święta przekroczyły boliwijskie granice, dlatego
w sierpniu każdego roku przyjmuje się tu pielgrzymów z całego kraju oraz z zagranicy. Ogólnie
rzecz biorąc, imigranci boliwijscy powracają, by uczcić wizerunek Dziewicy podczas obchodów
w Urcupiña. Najpierw artykuł ukazuje pochodzenie święta i tradycję związaną z ukazaniem się
pięknej Kobiety małej pasterce na wzgórzu Quillacollo. Odtąd rozwijają się duszpasterskie przedsięwzięcia
archidiecezji Cochabamba, aby zwiększyć nabożeństwo i pobożność dla Maryi. Do tych
inicjatyw należy pielgrzymka, Eucharystia jako centralna oś obchodów i praktyka niektórych rytuałów
andyjskich podtrzymywana przez mężczyzn i kobiety pochodzące z tych ziem. Uprawiany jest
tutaj kult przodków, który odzwierciedla religijny synkretyzm wyrosły z reinterpretacji rytuałów,
takich jak k’oa, ch’alla i zapalanie świec. Są to więc uroczystości przeniknięte głęboką ludową religijnością,
która gromadzi tłumy uzewnętrzniające swoją pobożność, folklor i niektóre zwyczaje
przedkolumbijskie.


Słowa kluczowe:

Dziewica z Urkupiña, ludowa religijność, andyjskie rytuały i pielgrzymki


Biblia de Jerusalén, Nueva edición totalmente revisada, Descleé de Brower, Bilbao 2009.
Claros E., Fundamentos de la religiosidad popular en educación a distancia (INSCSS) Formación Especializada, Cochabamba.
Maldonado L., Para comprender el catolicismo popular, Navarra 1990.
Maldonado S., La Virgen de Urkupiña visitará la cárcel de El Abra y centro de niños con discapacidad, en: Los Tiempos [online], acceso: 12.12.2017, <http://www.lostiempos.com/actualidad/local/20170721/virgen-urkupina-visitara-carcel-abra-centro-ninos-discapacidad>.
Marzal M., Tierra encantada, tratado de antropología religiosa de América Latina, Madrid 2002.
Pablo VI, Exhortación Apostólica „Evangelii Nuntiandi” (8.12.1975), Cochabamba 2013. 47: AAS 105 (2013), 1038.
Parker C., Otra lógica en américa latina, religión popular y modernización capitalista, México 1993.
Peredo R., El milagro de urcupiña, Cochabamba 1990.
Ramos A., Urqupiña una luz de esperanza, Cochabamba 2009.
Vargas J., Piedras, rituales y fe en el Calvario de Urkupiña, en: Los Tiempos [online], acceso: 12.12.2017, <http://www.lostiempos.com/actualidad/local/20160816/piedras-rituales-fe-calvario-urkupina>.
Velasco J.M., Increencia y Evangelización, Santander 1988

Opublikowane
2018-11-18

Cited By /
Share

Llanos Sanchez, L. (2018). Święto Dziewicy z Urcupiña. Forum Teologiczne, 19, 117–124. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3105

Luis Llanos Sanchez 
Facultad de Teologia "San Pablo", Cochabamba, Bolivia