PIELGRZYMOWANIE BŁOGOSŁAWIONEJ DOROTY Z MĄTÓW DO EINSIEDELN W KONTEKŚCIE WPŁYWÓW ÓWCZESNYCH IDEAŁÓW DUCHOWOŚCI RELIGIJNEJ NADRENII (CZ. 1: BŁOGOSŁAWIONA DOROTA Z MĄTÓW WIELKICH, JEJ ŻYCIE RELIGIJNE I DUCHOWE)

Marian Borzyszkowski

Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

Ksiądz Borzyszkowski założył Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana
Pawła II w Olsztynie (IKCh), którego działalność obejmowała prowadzenie
Studium Teologii dla Świeckich2. Na mocy dekretu z 15 sierpnia 1999 r. Stolica
Apostolska powołała do istnienia Kościelny Wydział Teologii w Olsztynie, do
którego zostało wcielone Studium Teologii dla Świeckich przy IKCh3.
Ks. Borzyszkowski był dyrektorem Instytutu i wykładowcą historii filozofii
w Instytucie oraz wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Hosianum
i Wyższym Warmińskim Instytucie Katechetycznym w Gietrzwałdzie.

W ramach zajęć w cyklu teologicznych studiów licencjackich, prowadzonych
w Warmińskim Instytucie Teologicznym w Olsztynie, ks. prof. Borzyszkowski
podjął tematykę dotyczącą wpływu mistyki nadreńskiej na duchowość
bł. Doroty z Mątów. Poniższy tekst prezentuje pierwszą część wykładu
monograficznego, który został opublikowany w Olsztynie, w roku 1996, w formie
broszury przeznaczonej do użytku wewnętrznego, pt. Pielgrzymowanie
błogosławionej Doroty z Mątów do Einsiedeln w kontekście wpływów ówczesnych
ideałów duchowości religijnej Nadrenii. Wykład w Studium Licencjackim
Warmińskiego Instytutu Teologicznego w Olsztynie w roku akademickim
1995/1996. Prezentuje on postać bł. Doroty (1347–1394) oraz jej duchowy
i religijny etos. Zmiany w odniesieniu do wersji oryginalnej dotyczą drobnych
kwestii redakcyjnych i językowych.

Tekst ma wartość historyczną i źródłową. Oddając go w ręce Czytelników,
mamy nadzieję, że przyczyni się do poszerzenia stanu badań nad osobą i życiem
średniowiecznej mistyczki, żyjącej w Prusach Książęcych, w epoce potęgi zakonu krzyżackiego. Może stać się też inspiracją do badań hagiologicznych, które
koncentrują się na źródłach oraz na wykazaniu aspektu aktualności treści zawartych
w źródłach historycznych. Natomiast kolejne badania w zakresie źródeł
dorotańskich z pewnością przyczynią się do wzbogacenia kultury duchowej
i religijnej zwłaszcza mieszkańców Warmii, Powiśla, Pomorza, a także innych
miejsc związanych z kultem bł. Doroty z Mątów.
Pobierz


Opublikowane
2019-02-18

Cited By /
Share

Borzyszkowski, M. (2019). PIELGRZYMOWANIE BŁOGOSŁAWIONEJ DOROTY Z MĄTÓW DO EINSIEDELN W KONTEKŚCIE WPŁYWÓW ÓWCZESNYCH IDEAŁÓW DUCHOWOŚCI RELIGIJNEJ NADRENII (CZ. 1: BŁOGOSŁAWIONA DOROTA Z MĄTÓW WIELKICH, JEJ ŻYCIE RELIGIJNE I DUCHOWE). Forum Teologiczne, 19, 251–268. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3116

Marian Borzyszkowski 
Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie