CZŁOWIEK INTEGRALNY JAKO WARUNEK UCZCIWEGO BIZNESU

Jan Kłos

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0002-8043-3820


Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto próbę ukazania podstawowych uwarunkowań niezbędnych
dla biznesu, a w szczególności uczciwego biznesu. Autor twierdzi, że w gospodarce
wolnorynkowej ma miejsce pewien rodzaj spotkania między ludźmi. Jeśli takie spotkanie ma być
efektywne, należy zapewnić określone warunki prawne, a człowiek musi być wewnętrznie zintegrowany.
Przez integrację rozumie się tu skorelowanie wymiaru intelektualnego i moralnego. Tak więc
biznes jest nie tylko zjawiskiem gospodarczym, ale także ma wymiar humanistyczny i duchowy.
Autor podkreśla, że jeśli nieuczciwa osoba zdecyduje się na prowadzenie interesów, ten jej niszczący
wpływ odczują wszystkie faktory z nią współuczestniczące i nie powstrzymają tego procesu
zawarte i obowiązujące umowy. Dlatego też, wbrew temu, co twierdzą niektórzy autorzy, zwłaszcza
ci, którzy wierzą w wystarczającą moc formalnych procedur, autor artykułu utrzymuje, że każda
osoba musi być zarówno intelektualnie, jak i duchowo przygotowana do działalności gospodarczej,
bo to rzutuje na istotę biznesu z ludzką twarzą.


Słowa kluczowe:

gospodarka, wolny rynek, integracja, Mises, osoba.

Aristotle, 1995, The Nicomachean Ethics, London: Penguin Books.
Fikkert Brian, Rhodes Michael, 2017, Homo Economicus Versus Homo Imago Dei, Journal of Markets & Morality, vol. 20, No 1, p. 101–126.
Hayek Friedrich A., 1982, Law, Legislation and Liberty, vol. 1, London.
Haymond Jeffrey E., 2017, The Sanctification Process and Stewardship in Free Markets, Journal of Markets & Morality, vol. 20, No 2 (Fall), p. 279–297.
John Paul II, 1991, Enciclical letter “Centesimus Annus” (1991), in: The Holy See [online], access: 30.01.2019, <https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html>.
Leo XIII, 1891, Encyclical letter “Rerum Novarum” (1891), in: The Holy See [online], access: 30.01.2019, <http://w2.vatican.va/content/leoxiii/en/encyclicals/documents/hf_lxiii_enc_15051891_rerumnovarum.html>.
Melden Abraham I. (ed.), 1967, Ethical theories: a book of readings, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
Mises Ludwig von, 1966, Human Action. A Treatise on Economics, Chicago: Contemporary Books, Inc.
Newman John H., 1906, An Essay on the Development of Christian Doctrine, London: Longmans, Green, and Co.
Newman John H., 1955, An Aid in a Grammar of Assent, Garden City: Image Books.
Novak Michael, 1966, Belief and Unbelief. A Philosophy of Self-Knowledge, London: The Catholic Book Club.
Novak Michael, 1989, Free Persons and the Common Good, Lanham: Madison Books, 1989.
Novak Michael, 2006, The Universal Hunger for Liberty. Why the Clash of Civilizations Is Not Inevitable, New York: Basic Books.
Reisman George, 1998, Capitalism. A Treatise on Economics, Ottawa: Jameson Books.
Sheen J. Fulton, 1954, Peace of Soul, New York: Permabooks.
Spieker Manfred, 2010, Development of the Whole Man and of All Men. Guidelines of the Catholic Church for Societal Development, Journal of Markets & Morality, vol. 13, No 2 (Fall), p. 263–278.

Opublikowane
2019-12-13

Cited By /
Share

Kłos, J. (2019). CZŁOWIEK INTEGRALNY JAKO WARUNEK UCZCIWEGO BIZNESU. Forum Teologiczne, 20, 31–46. https://doi.org/10.31648/ft.4801

Jan Kłos 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0002-8043-3820