INSPIRACJE LABOREM EXERCENS DO REFLEKSJI NAD „GRAMATYKĄ” BIZNESU RODZINNEGO

Paweł Sambor

Pontifical University Antonianum Rome Italy
https://orcid.org/0000-0001-5539-7568


Abstrakt

W jaki sposób należy ująć związek między biznesem i rodziną w rzeczywistości biznesu rodzinnego? Czy jest to relacja podporządkowania, czy też swego rodzaju komplementarności? Punktem wyjścia niniejszej refleksji jest nauczanie papieskie zawarte w encyklice Laborem exercens na temat ludzkiej pracy. Ponieważ biznes rodzinny jest wyrazem i formą pracy człowieka, należy rozpatrywać go w świetle nauczania o osobowym wymiarze ludzkiej pracy, z którego wyłaniają się trzy kręgi wartości pracy. Człowiek powinien pracować ze względu na swoje człowieczeństwo, rodzinę i społeczeństwo. Analiza teologiczna relacji między antropologicznym wymiarem pracy i powinnością moralną ze względu na bliźnich, pozwala stwierdzić, że jeśli u podstaw biznesu rodzinnego znajduje się troska o jej wymiar osobowy, gdzie w centrum nie stoją „rzeczy”, ale człowiek, wówczas rzeczywistość biznesu i rodziny nie tylko nie są sprzeczne, ale się przenikają i do siebie odwołują.


Słowa kluczowe:

Laborem exercens, biznes, rodzina, praca, etyka życia społecznego

Boni Paolo, 2003, Lavoro e economia nella dottrina sociale della Chiesa, Studi Urbinati di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche. Nuova serie, 54/1, s. 7–28, w: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo [online], dostęp: 20.07.2018, .   Google Scholar

Bryczkowska Katarzyna, Olszewska Monika, Mączyńska Małgorzata (red.), 2012, Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, w: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości [online], dostęp: 19.07.2018, .   Google Scholar

Chiappetta Luigi, 1982, Il lavoro umano nell’enciclica “Laborem exercens” di Giovanni Paolo II, Edizioni Dehoniane, Napoli.   Google Scholar

Escher Iwona, 2017, Relacje w firmach rodzinnych, w: Lajstet Joanna, Karwacki Arkadiusz, Escher Iwona, Karwacka Marta, Królicka Beata (red.), Firmy rodzinne. Ludzie – relacje – wartości, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.   Google Scholar

Fernando Fernández Rodríguez (red.), 1987, Estudios sobre la enciclica Laborem Exercens, La Editorial Católica, Madrid.   Google Scholar

Illanes José L., 1983, Trabajo historia y persona. Elementos para una teología del trabajo en la “Laborem exercens”, Scripta Theologica, t. 15 (1), s. 205–231.   Google Scholar

Jan Paweł II, 1981, Encyklika „Laborem exercens” (14.09.1981), w: The Holy See [online], dostęp: 3.07.2019, .   Google Scholar

Lajster Joanna, 2017, Kapitał ludzki w firmach rodzinnych, w: Joanna Lajstet, Arkadiusz Karwacki i in. (red.), Firmy rodzinne. Ludzie – relacje – wartości, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.   Google Scholar

Lajstet Joanna, Królicka Beata, 2017, Firmy rodzinne jako przedmiot badań naukowych, w: Joanna Lajstet, Arkadiusz Karwacki i in. (red.), Firmy rodzinne. Ludzie – relacje – wartości, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.   Google Scholar

Machalica Wiesława, 2014, Czy jesteśmy bardziej firmą czy rodziną?, Relacje. Magazyn Firm Rodzinnych, nr 5(6), s. 19–20, [online], dostęp: 19.07.2018, .   Google Scholar

Magnoni Walter, 2011, La “Laborem exercens” nel contesto della Dottrina sociale della Chiesa, Quaderni per il Dialogo e la Pace, nr 7/3, s. 8–12.   Google Scholar

Marchesi Giovanni, 1982, L’uomo e il lavoro nell’enciclica “Laborem exercens”, La Civiltà Cattolica, nr 3162, s. 521–533.   Google Scholar

Mejía Jorge, 1995, Famiglia e lavoro nella dottrina sociale della Chiesa, La Società, nr 17, s. 23–34. Sobór Watykański II, 1965, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.   Google Scholar

Toso Mario, 1994, Famiglia, lavoro e società nella dottrina sociale della Chiesa, La Società, nr 14, s. 241–291.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-12-13

Cited By /
Share

Sambor, P. (2019). INSPIRACJE LABOREM EXERCENS DO REFLEKSJI NAD „GRAMATYKĄ” BIZNESU RODZINNEGO. Forum Teologiczne, 20, 197–207. https://doi.org/10.31648/ft.4815

Paweł Sambor 
Pontifical University Antonianum Rome Italy
https://orcid.org/0000-0001-5539-7568