ROLE OF THE FAMILY IN THE SPIRITUAL FORMATION OF KAROL WOJTYŁA

Marzena Rachwalska

Pontifical Faculty of Theology in Wrocław (Poland)


Abstrakt

Rodzina Wojtyłów to rodzina szczególna, która w planie Bożym jest przykładem heroicznej wiary, nadziei i miłości. Rodzice Papieża byli dla niego wzorem do naśladowania i doskonałym fundamentem jego drogi do świętości. Modlitwa i sakramenty były środkami zjednoczenia z Bogiem. Rodzice spełniali wolę Bożą, żyjąc w duchu Ewangelii, całkowitym oddaniu Maryi - Totus Tuus. Artykuł, nawiązujący do życia i pontyfikatu Jana Pawła II, ukazuje wpływ rodziców na przyszłość Karola, który został papieżem. Jest więc wielką inspiracją dla rodzin, wychowawców i opiekunów, którzy w dzisiejszych czasach poszukują oryginalnych, charyzmatycznych autorytetów, inspirujących oraz poprowadzących po właściwej życiowej drodze.

W 2020 roku, gdy obchodzono 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, 7 maja Episkopat Polski wyraził zgodę na rozpoczęcie przez Archidiecezję Krakowską procesu beatyfikacyjnego Karola i Emilii Wojtyły. Dlatego Stolica Apostolska została poproszona o rozpoczęcie tego procesu na szczeblu diecezjalnym.

Otwartą kwestią pozostaje rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego starszego brata Papieża Wojtyły, Edmunda. Zmarł on w 1932 r. opiekując się chorymi w szpitalu w Bielsku. Edmund uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim 29 marca 1930 r. Komisja beatyfikacyjna powstała w 1997 r.

Rodzina Karola Wojtyły nie różniła się od przeciętnej ówczesnej rodziny katolickiej. Tym, co dziś wyróżnia tę rodzinę, jest miłość i wierność Bogu i ludziom, oddanie, służba i pokora. Świętość jest darem, który ochrzczeni otrzymują wraz z pierwszym sakramentem. Jako taki, dar ten powinien być pielęgnowany i rozwijany we wspólnocie Kościoła katolickiego poprzez życie sakramentalne i życie modlitwy. Rodzina Wojtyłów jest przykładem wypełniania woli Bożej w życiu codziennym, trwania przy Bogu.


Słowa kluczowe:

Karol Wojtyła, Emilia and Karol Wojtyła, spiritual formation, spirituality, holiness, prayer


Bartnik Czesław, 2007, Metodologia teologii dogmatycznej, Studia Nauk Teologicznych, 2, pp. 165-173 [DOI: 10.24425/119686].   Google Scholar

Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 1998, Poznań.   Google Scholar

Chrząszcz Czesław, Historia nieznanej fotografii, 2020, Gość Niedzielny, nr 49, pp. 36-37.   Google Scholar

Dzieciństwo Jana Pawła II, [no data], in: Dom rodzinny Jana Pawła II, 2007 [online], access: 3.01.2021, .   Google Scholar

Dziewiecki Marek, 2007, Wychowanie religijne: dodatek czy fundament?, [online], access: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/md_religijnedodatek.html>, 3.01.2021.   Google Scholar

Jan Paweł II, 1996, Dar i Tajemnica, Kraków.   Google Scholar

Jan Paweł II, 1997, Rozważanie w czasie modlitwy różańcowej, (Ludźmierz 7.06.1997) , [online] access: 3.01.2021, .   Google Scholar

Jan Paweł II, 2005, Pamięć i tożsamość, Rzym.   Google Scholar

John Paul II, 1979a, Encyclical letter „Redemptor hominis” (4.03.1979), [online], access: 3.01.2021, .   Google Scholar

John Paul II, 1979b, Homily, Warsaw, 2 June 1979, in: The Holy See, [online], access: 3.05.2021, .   Google Scholar

John Paul II, 1980, Encyclical letter „Dives in misericordia” (30.11.1980), [online], access: 3.01.2021, .   Google Scholar

John Paul II, 1981a, Apostolic exhortation „Familiaris consortio” (22.11.1981), [online], access: .   Google Scholar

John Paul II, 1981b, Encyclical letter „Laborem exercens” (14.09.1981), [online], access: 3.01.2021, ,   Google Scholar

.John Paul II, 1986, Encyclical letter „Dominum et vivificantem” (18.05.1986), [online], access: .   Google Scholar

John Paul II, 1987, Encyclical letter „Redemptoris Mater” (25.03.1987), [online], access: 3.01.2021, .   Google Scholar

John Paul II, 1995, Encyclical letter „Evangelium vitae” (25.03.1995), [online], access: .   Google Scholar

John Paul II, 1997, Homily of John Paul II at the shrine of Saint Joseph, (Kalisz 4.06.1997), [online] access: 3.01.2021, .   Google Scholar

Kindziuk Milena, 2000, Ciepło rodzinnego gniazda. Wojtyłowie, [online], access: 6.03.2021, .   Google Scholar

Kindziuk Milena, 2020, Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II, Kraków.   Google Scholar

Modlitwa do Ducha Świętego, no data, in: Dom rodzinny Jana Pawła II [online], access: 3.01.2021, .   Google Scholar

Poniewierski Janusz, 2017, Kwiatki św. Jana Pawła II, Kraków.   Google Scholar

Roubo Franciszka, 2017, Idea rodzicielstwa duchowego w życiu i twórczości Karola Wojtyły, Teologia i Moralność, 12, 1(21), pp. 167-183 [DOI: 10.14746/tim.2017.21.1.10].
Crossref   Google Scholar

Stala Józef, Rodzina XXI wieku w perspektywie nauczania Jana Pawła II, 2015, Polonia Sacra 19, nr 4 (41), pp. 155-174.
Crossref   Google Scholar

Wadowice Urząd Miejski, 100 lat temu wszystko się zaczęło! Wadowice Jana Pawła II (1920 – 2020) [online], access: 1.01.2021, https://wadowice.pl/100-lat-temu-wszystko-sie-zaczelo-wadowice-jana-pawla-ii-1920-2020/.   Google Scholar

Waleszczuk Zbigniew, 2015, Rodzina według św. Jana Pawła II, [online], access: 6.03.2021, .   Google Scholar

Wojtyła Karol, 1939, Emilii, Mojej matce, w: Niedziela 41/2013, [online], access: 3.01.2020, https://www.niedziela.pl/artykul/108364/nd/Emilii-Matce-mojej.   Google Scholar

Wojtyła Karol, 1960, Miłość i odpowiedzialność, Lublin.   Google Scholar

Wojtyła Karol,1969, Osoba i czyn, red. M. Jaworski, Kraków.   Google Scholar

Zechenter Anna, 2020, Instytut Pamięci Narodowej, Szkoła zawierzenia: rodzice i brat Karola Wojtyły, [online], access: 3.01.2021, .   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-10-13

Cited By /
Share

Rachwalska, M. . (2021). ROLE OF THE FAMILY IN THE SPIRITUAL FORMATION OF KAROL WOJTYŁA. Forum Teologiczne, 22, 141–155. https://doi.org/10.31648/ft.6927

Marzena Rachwalska 
Pontifical Faculty of Theology in Wrocław (Poland)