FORMACJA KLERYKÓW DO POSŁUGI CHARYTATYWNEJ W ŚWIETLE PROJEKTU NOWEGO RATIO INSTITUTIONIS SACERDOTALIS PRO POLONIA

Hubert Tryk

Wydział Teologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)


Abstrakt

Posługa charytatywna należy do istotnej działalności Kościoła. Realizowano ją już od czasów apostolskich. Potrzebę budzenia wrażliwości na ludzką biedę i rozwijania różnych form docierania do osób potrzebujących w działalności duszpasterskiej mocno akcentuje papież Franciszek. Ważne jest, aby przyszli duszpasterze nie tylko dobrze znali naturę i misję Kościoła, ale także byli dobrze przygotowani do czekających ich zadań. Powyższe kwestie względem osób objętych formacją seminaryjną uwzględnia projekt nowego Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia, który obecnie oczekuje na zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską. W przygotowanym dokumencie znajdują się ważne wytyczne dotyczące formacji seminarzystów do postawy służby oraz dotyczące ich przyszłej działalności charytatywnej w podejmowanej posłudze duszpasterskiej na wzór Jezusa Sługi i Dobrego Pasterza.


Słowa kluczowe:

formacja kapłańska, seminarium duchowne, posługa charytatywna, diakonia chrześcijańska


Benedykt XVI, 2005, Encyklika “Deus caritas est”, L’Osservtore Romano, 3, wyd. pol. 3, s. 4-21.   Google Scholar

Benedykt XVI, 2010, List do Seminarzystów,18 X 2010, L’Osservtore Romano, 11, wyd. pol., s. 3-8.   Google Scholar

Draguła A., 2013, Kościół Franciszka, Kościół Benedykta, Więź, nr 2, s. 15-20.   Google Scholar

Franciszek, 2013, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, Wydawnictwo M, Kraków.   Google Scholar

Franciszek, 2013, Wywiad dla „La Civiltà Catollica”, Niedziela, nr 40.   Google Scholar

Jan Paweł II, 1980, Encyklika “Dives in misericordia”, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. T. 1, Wydawnictwo Św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków.   Google Scholar

Keener C., 2000, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa.   Google Scholar

Komisja ds. Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski, 2020, Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia. Projekt.   Google Scholar

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania do kapłaństwa. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, L’Osservtore Romano, Rzym, 8 XII 2016.   Google Scholar

Koral J., 2000, Podstawy działalności charytatywnej Kościoła na przykładzie organizacji Caritas. Studium etyczno-społeczne, Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, Kraków.   Google Scholar

Mikrut A., 2002, Działać z miłością i w miłości, W Trzecie Tysiąclecie. Komentarz pastoralny do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów, s. 166-176.   Google Scholar

Pałucki J., 2006, Agapy, Leksykon Teologii Pastoralnej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Lublin, s. 29-32.   Google Scholar

Pawlina K., 2020, Powołania Kapłańskie AD 2020, Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa.   Google Scholar

Przygoda W., 2006, Charytatywna funkcja Kościoła, Leksykon Teologii Pastoralnej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, s. 130-138.   Google Scholar

Przygoda W., 2002, Posługa charytatywna Kościoła, Teologia pastoralna, t. 2, Wydawnictwo Atla 2, Lublin, s. 443-505.   Google Scholar

Puchalski G., 2018, Etapy formacji początkowej według nowego Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis w kontekście formacji w wyższych seminariach duchownych w Polsce, Studia Elbląskie, 19, s. 417-429.   Google Scholar

Selejdak Ryszard, 2017, Formacja kandydatów do kapłaństwa w świetle nowego „Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis”, Collectanea Theologica, 87, nr 3.
Crossref   Google Scholar

Sobór Watykański II. Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 18 XI 1965, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Pallotinum, Poznań 2002.   Google Scholar

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Pallotinum, Poznań 2002, s. 48-78.   Google Scholar

Tryk H., 2014, Działalność charytatywna w archidiecezji warmińskiej w latach 1992-2009. Studium teologiczno-pastoralne, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-10-13

Cited By /
Share

Tryk, H. . (2021). FORMACJA KLERYKÓW DO POSŁUGI CHARYTATYWNEJ W ŚWIETLE PROJEKTU NOWEGO RATIO INSTITUTIONIS SACERDOTALIS PRO POLONIA. Forum Teologiczne, 22, 249–262. https://doi.org/10.31648/ft.6934

Hubert Tryk 
Wydział Teologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)